باربری دبیت واقعا بوی معرکه ای داره من ازش استفاده میکنم