وسایل زیور الات مث نخ مخصوصش‌و مهره هاش و…باید از خرازی بخریم؟یا جای دیگ؟