خیلی خوب بود ، اون دو تا کتابو تو لیست خریدم نوشتم تا در اولین فرصت بخرم و اون سایت انگلیسی که معرفی شده بود برای یادگیری زبانم مفید بود