من این فیلمو دیدم خیلی فیلم خوبی بود هم احساسی بود هم اکشن هم هیجان انگیز.موضوعش هم خوب بود از این کلیشه ای ها نبود