معرفی کامل دستگاه شیرینگ پک و انواع آن

معرفی کامل دستگاه شیرینگ پک و انواع آن

شیرینگ پک در واقع یک روش بسته بندی برای محصولات مختلف است. این فرایند با بهره گیری از گرما و نایلون مخصوص انجام می شود. از این رو دستگاه شیرینگ، برای پک کردن و بسته بندی محصولات استفاده می گردد.