نوید محمدزاده بهترین بازیگر جشنواره براتسیلاوا

نوید محمدزاده بهترین بازیگر جشنواره براتسیلاوا

صورتی‌ها: نوید محمدزاده، جایزه بهترین بازیگر جشنواره براتسیلاوا برای فیلم سینمایی بدون تاریخ، بدون امضا شد. و این جایزه به افتخارات نوید محمدزاده اضافه شد….