عوارض استفاده از تلفن همراه برای نوجوانان

عوارض استفاده از تلفن همراه برای نوجوانان

با ادامه این مطلب از مجله بانوان و دخترانه صورتی‌ها همراه باشید تا عوارض استفاده از تلفن همراه برای کودکان را بررسی نماییم. تاثیرات منفی موبایل برای نوجوانان را در این مطلب مطالعه خواهید کرد.

بررسی دروغ‌های مصلحتی و دروغ‌های سیاه در زندگی

بررسی دروغ‌های مصلحتی و دروغ‌های سیاه در زندگی

حتما شما هم شنیده‌اید که به برخی از دروغ‌ها، دروغ‌های مصلحتی و یا دروغ سفید می‌گویند و به برخی دیگر دروغ سیاه. به نظر شما دروغ مصلحتی و سیاه چه تفاوت و چه نقاط مشترکی با هم دارند؟ در این مطلب از مجله بانوان و دخترانه صورتی‌ها، به بررسی نقاط مشترک و تفاوت دروغ سفید و دروغ سیاه می‌پردازیم.