دوشنبه , ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

فال روزانه

فال روزانه دوشنبه ۴ اردیبهشت

فال روزانه دوشنبه 4 اردیبهشت

فال روزانه دوشنبه ۴ اردیبهشت : در این مطلب که به صورت روزانه منتشر می شود ، فال هر روزی که در آن هستیم را به تفکیک هر ماه برای شما آماده میکنیم. در ادامه می توانید فال امروز را بخوانید. برای اونایی که امروز تولدشونه : دوست عزیزی که ۴ اردیبهشت به دنیا آمده ای، تولدت مبارک! منافع حرفه …

ادامه مطلب

فال روزانه یک‌شنبه ۳ اردیبهشت

فال روزانه یک‌شنبه 3 اردیبهشت

فال روزانه یک‌شنبه ۳ اردیبهشت : در این مطلب که به صورت روزانه منتشر می شود ، فال هر روزی که در آن هستیم را به تفکیک هر ماه برای شما آماده میکنیم. در ادامه می توانید فال امروز را بخوانید. برای اونایی که امروز تولدشونه : دوست عزیزی که ۳ اردیبهشت به دنیا آمده ای تولدت مبارک! سالی که …

ادامه مطلب

فال روزانه شنبه ۲ اردیبهشت

فال روزانه شنبه 2 اردیبهشت

فال روزانه شنبه ۲ اردیبهشت : در این مطلب که به صورت روزانه منتشر می شود ، فال هر روزی که در آن هستیم را به تفکیک هر ماه برای شما آماده میکنیم. در ادامه می توانید فال امروز را بخوانید. برای اونایی که امروز تولدشونه : دوست عزیزی که ۲ اردیبهشت به دنیا آمده ای، تولدت مبارک! با وجود …

ادامه مطلب

فال روزانه جمعه ۱ اردیبهشت

فال روزانه جمعه 1 اردیبهشت

فال روزانه جمعه ۱ اردیبهشت : در این مطلب که به صورت روزانه منتشر می شود ، فال هر روزی که در آن هستیم را به تفکیک هر ماه برای شما آماده میکنیم. در ادامه می توانید فال امروز را بخوانید. برای اونایی که امروز تولدشونه : دوست عزیزی که ۱ اردیبهشت به دنیا آمده ای، تولدت مبارک! امسال شما …

ادامه مطلب

فال روزانه پنج‌شنبه ۳۱ فروردین

فال روزانه پنج‌شنبه 31 فروردین

فال روزانه پنج‌شنبه ۳۱ فروردین : در این مطلب که به صورت روزانه منتشر می شود ، فال هر روزی که در آن هستیم را به تفکیک هر ماه برای شما آماده میکنیم. در ادامه می توانید فال امروز را بخوانید. برای اونایی که امروز تولدشونه : دوست عزیزی که ۳۱ فروردین به دنیا آمده ای، تولدت مبارک! امسال شما …

ادامه مطلب

فال روزانه چهارشنبه ۳۰ فروردین

فال روزانه چهارشنبه 30 فروردین

فال روزانه چهارشنبه ۳۰ فروردین : در این مطلب که به صورت روزانه منتشر می شود ، فال هر روزی که در آن هستیم را به تفکیک هر ماه برای شما آماده میکنیم. در ادامه می توانید فال امروز را بخوانید. برای اونایی که امروز تولدشونه : دوست عزیزی که ۳۰ فروردین به دنیا آمده ای، تولدت مبارک! با آمدن …

ادامه مطلب

فال روزانه سه‌شنبه ۲۹ فروردین

فال روزانه سه‌شنبه 29 فروردین

فال روزانه سه‌شنبه ۲۹ فروردین : در این مطلب که به صورت روزانه منتشر می شود ، فال هر روزی که در آن هستیم را به تفکیک هر ماه برای شما آماده میکنیم. در ادامه می توانید فال امروز را بخوانید. برای اونایی که امروز تولدشونه : دوست عزیزی که ۲۹ فروردین به دنیا آمده ای، تولدت مبارک! شما سال …

ادامه مطلب

فال روزانه دو‌شنبه ۲۸ فروردین

فال روزانه دو‌شنبه 28 فروردین

فال روزانه دو‌شنبه ۲۸ فروردین : در این مطلب که به صورت روزانه منتشر می شود ، فال هر روزی که در آن هستیم را به تفکیک هر ماه برای شما آماده میکنیم. در ادامه می توانید فال امروز را بخوانید. برای اونایی که امروز تولدشونه : دوست عزیزی که ۲۸ فروردین به دنیا آمده ای، تولدت مبارک! امسال شانس …

ادامه مطلب

فال روزانه یک‌شنبه ۲۷ فروردین

فال روزانه یک‌شنبه 27 فروردین

فال روزانه یک‌شنبه ۲۷ فروردین : در این مطلب که به صورت روزانه منتشر می شود ، فال هر روزی که در آن هستیم را به تفکیک هر ماه برای شما آماده میکنیم. در ادامه می توانید فال امروز را بخوانید. برای اونایی که امروز تولدشونه : دوست عزیزی که ۲۷ فروردین به دنیا آمده ای، تولدت مبارک! امسال شما …

ادامه مطلب

فال روزانه شنبه ۲۶ فروردین

فال روزانه شنبه 26 فروردین

فال روزانه شنبه ۲۶ فروردین : در این مطلب که به صورت روزانه منتشر می شود ، فال هر روزی که در آن هستیم را به تفکیک هر ماه برای شما آماده میکنیم. در ادامه می توانید فال امروز را بخوانید. برای اونایی که امروز تولدشونه : دوست عزیزی که ۲۶ فروردین به دنیا آمده ای، تولدت مبارک! اکنون که …

ادامه مطلب

فال روزانه جمعه ۲۵ فروردین

فال روزانه جمعه 25 فروردین

فال روزانه جمعه ۲۵ فروردین : در این مطلب که به صورت روزانه منتشر می شود ، فال هر روزی که در آن هستیم را به تفکیک هر ماه برای شما آماده میکنیم. در ادامه می توانید فال امروز را بخوانید. برای اونایی که امروز تولدشونه : دوست عزیزی که ۲۵ فروردین به دنیا آمده ای، تولدت مبارک! شما خانواده …

ادامه مطلب

فال روزانه پنج‌شنبه ۲۴ فروردین

فال روزانه پنج‌شنبه 24 فروردین

فال روزانه پنج‌شنبه ۲۴ فروردین : در این مطلب که به صورت روزانه منتشر می شود ، فال هر روزی که در آن هستیم را به تفکیک هر ماه برای شما آماده میکنیم. در ادامه می توانید فال امروز را بخوانید. برای اونایی که امروز تولدشونه : دوست عزیزی که ۲۴ فروردین به دنیا آمده ای تولدت مبارک! تولدتان برای …

ادامه مطلب

فال روزانه – در این بخش از مجله دخترانه صورتی ها ، فال روزانه و پیش بینی اتفاقاتی که در هر روز ممکن است برای متولدین هر ماه پیش آید.

اگر دنبال این هستید که امروز چه برایتان پیش خواهد فال امروز و فال روزانه را دنبال کنید ، این بخش در شروع هر روز منتشر و بروزرسانی می شود که بر اساس گردش کواکب و سیستم نجوم السماء کار می کند و به همین جهت برای متولدین هر ماه سال نتایج هر روز متفاوت است.

نسخه جدید اپلیکیشن اندروید مجله صورتی‌ها (کلیک کنید)