چهارشنبه , ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

سازگاری متولدین ماه‌ها

سازگاری متولدین شهریور با ماه های دیگر

سازگاری متولدین شهریور با ماه های دیگر

سازگاری متولدین شهریور با ماه های دیگر : در این مطلب تیم صورتی‌ها چگونگی سازگاری متولدین هر ماه با ماه‌های دیگر را برای شما آماده کرده است   سازگاری متولدین شهریور   شهریور با فروردین : یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب ( بد ) شهریور با اردیبهشت : صفات مشترک خوب نظیر جوانمردی و نجابت …

ادامه مطلب

سازگاری متولدین مرداد با ماه های دیگر

سازگاری متولدین مرداد

سازگاری متولدین مرداد با ماه های دیگر : در این مطلب ما چگونگی سازگاری متولدین هر ماه با ماه‌های دیگر را برای شما آماده کرده ایم   سازگاری متولدین مرداد   مرداد با فروردین : پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد ( خوب ) مرداد با اردیبهشت : مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدار ( بسیار …

ادامه مطلب

سازگاری متولدین تیر با ماه های دیگر

سازگاری متولدین تیر

سازگاری متولدین تیر با ماه های دیگر : در این مطلب ما چگونگی سازگاری متولدین هر ماه با ماه‌های دیگر را برای شما آماده کرده ایم سازگاری متولدین تیر   تیر با فروردین : برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد (متوسط ) تیر با اردیبهشت : نقطه اشتراک فراوانی با یکدیگر دارند ( بسیار خوب ) تیر با …

ادامه مطلب

سازگاری متولدین خرداد با ماه های دیگر

سازگاری متولدین خرداد

سازگاری متولدین خرداد با ماه های دیگر : در این مطلب ما چگونگی سازگاری متولدین هر ماه با ماه‌های دیگر را برای شما آماده کرده ایم سازگاری متولدین خرداد   خرداد با فروردین : افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم ( بد ) خرداد با اردیبهشت : تیزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان با هم …

ادامه مطلب

سازگاری متولدین اردیبهشت با ماه های دیگر

سازگاری متولدین اردیبهشت

سازگاری متولدین اردیبهشت با ماه های دیگر : در این مطلب ما چگونگی سازگاری متولدین هر ماه با ماه‌های دیگر  را برای شما آماده کرده ایم   سازگاری متولدین اردیبهشت   سازگاری متولدین اردیبهشت با فروردین : ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن است (متوسط ) اردیبهشت با اردیبهشت : نسبتا خودرای و لجباز هستند ممکن است مشکل …

ادامه مطلب

سازگاری متولدین اسفند با ماه های دیگر

سازگاری متولدین اسفند

سازگاری متولدین اسفند با ماه های دیگر : در این مطلب ما چگونگی سازگاری متولدین هر ماه با ماه‌های دیگر را برای شما آماده کرده ایم سازگاری متولدین اسفند   اسفند با فروردین : با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد ( متوسط ) اسفند با اردیبهشت : اشخاصی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را …

ادامه مطلب

سازگاری متولدین بهمن با ماه های دیگر

سازگاری متولدین بهمن

سازگاری متولدین بهمن با ماه های دیگر : در این مطلب ما چگونگی سازگاری متولدین هر ماه با ماه‌های دیگر را برای شما آماده کرده ایم   سازگاری متولدین بهمن   بهمن با فروردین : سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند ( بد ) بهمن با اردیبهشت : کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت …

ادامه مطلب

سازگاری متولدین دی با ماه های دیگر

سازگاری متولدین دی

سازگاری متولدین دی با ماه های دیگر : در این مطلب ما چگونگی سازگاری متولدین هر ماه با ماه‌های دیگر را برای شما آماده کرده ایم   سازگاری متولدین دی   دی با فروردین : تفاهم چندانی با هم ندارند. مرموز و محافظه کار می باشند (بد ) دی با اردیبهشت : با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و …

ادامه مطلب

سازگاری متولدین آذر با ماه های دیگر

سازگاری متولدین آذر

سازگاری متولدین آذر با ماه های دیگر : در این مطلب ما چگونگی سازگاری متولدین هر ماه با ماه‌های دیگر را برای شما آماده کرده ایم   سازگاری متولدین آذر   آذر با فروردین کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است (عالی) آذر با اردیبهشت جسور بی پروا نیازمند به آزادی و بدون تفاهم (متوسط ) آذر با …

ادامه مطلب

سازگاری متولدین آبان با ماه های دیگر

سازگاری متولدین آبان

سازگاری متولدین آبان با ماه های دیگر : در این مطلب ما چگونگی سازگاری متولدین هر ماه با ماه‌های دیگر را برای شما آماده کرده ایم   سازگاری متولدین آبان   آبان با فروردین : آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا ( بد ) آبان با اردیبهشت :  آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و …

ادامه مطلب

سازگاری متولدین مهر با ماه های دیگر

سازگاری متولدین مهر

سازگاری متولدین مهر با ماه های دیگر : در این مطلب ما چگونگی سازگاری متولدین هر ماه با ماه‌های دیگر را برای شما آماده کرده ایم برای دیدن سازگاری دیگر ماه ها روی لینک زیر کلیک کنید سازگاری متولدین   سازگاری متولدین مهر   مهر با فروردین : خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد (بسیار خوب …

ادامه مطلب

سازگاری متولدین فروردین با ماه های دیگر

سازگاری متولدین فروردین

سازگاری متولدین فروردین با ماه های دیگر  : در این مطلب ما چگونگی سازگاری متولدین هر ماه با ماه‌های دیگر  را برای شما آماده کرده ایم سازگاری متولدین فروردین     فروردین با فروردین :  سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر (خوب) فروردین با اردیبهشت: خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشد …

ادامه مطلب