آموزش سبزه عروسکی با جوراب

آموزش سبزه عروسکی با جوراب

سبزه به عنوان یکی از سین‌های هفت سین در سفره‌های پیش از تحویل سال ایرانیان خودنمایی می‌کند. در این بخش، آموزش سبزه عروسکی با جوراب را آماده کرده‌ایم. آموزش سبزه عروسکی با جوراب به صورت مرحله به مرحله و تصویری