آشنایی عمومی با انواع سازهای موسیقی

آشنایی عمومی با انواع سازهای موسیقی

خانواده‌ی بزرگ سازهای موسیقی، گروهی از انواع مختلف سازها را در برمی‌گیرد که عمدتا در اندازه و عملکرد متفاوت هستند. برخی از طرح‌های طبقه‌بندی ابزار موسیقی، مانند نظام هورن بوستل زاکس مبتنی بر سلسله‌مراتب خانواده‌ها و زیر خانواده‌های سازها هستند.

چرا سگ‌ها گاز می گیرند؟

چرا سگ‌ها گاز می گیرند؟

در اغلب موارد سگ‌ها حساس‌ترین افراد را گاز می‌گیرند. هر چقدر سگ‌ها آرام باشند باز هم گاز گرفتن واکنش غریزی آن‌هاست. به همین دلیل همه افرادی که با سگ‌ها سروکار دارند باید از تحریک و واکنش‌های خشن پیشگیری کنند.