شرایط کاری وکلا در شهر سن دیگو را بهتر بشناسیم

شرایط کاری وکلا در شهر سن دیگو را بهتر بشناسیم

بزرگترین شرکت‌های حقوقی جهان، در این کشور واقع شده اند و سالانه درآمدهای میلیاردی کسب می کنند. در سالهای گذشته زمانی که هنوز دموکراسی در این کشور حکمفرما نبود، تنها مردان سفیدپوست می‌توانستند بر کرسی وکالت تکیه کنند، اما…