وااای من اینقدر به مردم کرمانشاه فک نمیکنم ،که دیگه حوصله حتی درس خوندن هم ندارم ,ببخشید حوصله ندارم ببینم ،یا بخونم مطالب رو،