۱۰ جمله انرژی مثبت (مهربانی)

انرژی مثبت

انرژی مثبت (مهربانی)

جمله اول:

“همه بداند؟ خب تو خوب باش این واسه زیباتر شدن دنیا کافیه”

انرژی مثبت

جمله دوم:

“کلبه‌ای که در آن مهربانی هست و ساکنین‌اش می‌خندند بهتر از کاخی است که مردمان‌اش دلتنگ هستند”

انرژی مثبت

جمله سوم:

“همیشه یادمون باشه به قیمت خوب شدن حال خودمون حال بقیه رو خراب نکنیم”

انرژی مثبت

جمله چهارم:

“بسیار مهم است که کسی را شاد کنید و مهم است که از خودتان شروع کنید”

انرژی مثبت

جمله پنجم:

“من به خودم قول می‌دهم که همیشه سیمایی بشاش داشته باشم و به هر افریده‌ای که می‌بینم لبخند ببخشم”

انرژی مثبت

جمله ششم:

“تو می‌توانی با یک لحظه خوشحال کردن یک فرد ناراحت، خنداندن یک کودک و یا حتی برداشتن تکه‌ای زباله از روی زمین و انداختن آن به سطل زباله هر روز احساس خوب و مثبتی را تجربه کنی”

انرژی مثبت

جمله هفتم:

“تا حالا چند نفر از افرادی را که به تو بدی کرده‌اند بخشیده ای؟”

انرژی مثبت

جمله هشتم :

“نشانه‌ی یک انسان زیبا این است که همیشه زیبایی دیگران را ببیند”

انرژی مثبت

جمله نهم :

“من به خودم قول می‌دهم کاری کنم که دوستانم احساس کنند گوهر ارزشمندی در درون آن‌هاست”

انرژی مثبت

جمله دهم:

“با افراد نامهربان مهربان باش آن‌ها بیش از هر کس دیگری به مهربانی نیاز دارند”

انرژی مثبت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.