کتاب صوتی: دیوانه

کتاب صوتی دیوانه

کتاب صوتی دیوانه:

کتاب دیوانه به تبع نامش ترتیب و توالی خاصی برای خواندن ندارد. داستان‌های نغز و کوتاه این کتاب همواره تمی راز آلود و عرفان گونه دارد. رنج با خویش نبودن جبران خلیل جبران در جای جای کتاب اهمیت تنهایی را به ما یادآور می‌شود. تنهایی عزیزی را که نه تنها قدرش را نمی‌دانیم بلکه از آن می‌گریزیم و همیشه سعی می‌کنیم در سر یکی از چهار راه‌های شلوغ زندگی‌مان قالش بگذاریم. به اجتماعاتی می‌رویم وخود را در بین آدم‌هایی که کوچک‌ترین سنخیتی با ما ندارند گم می‌کنیم تا بلکه آن تنهایی کوچک در آن همهمه و هیاهوی بزرگ گم شود.

گوش فرا دهید: کتاب صوتی دیوانه

کتاب صوتی دیوانه

به کتاب صوتی دیوانه اثر جبران خلیل جبران ترجمه حیدر شجاعی در دو قسمت ۹ بخشی گوش فرا دهید.

قسمت اول – بخش اول

قسمت اول – بخش دوم

قسمت اول – بخش سوم

قسمت اول – بخش چهارم

قسمت اول – بخش پنجم

قسمت اول – بخش ششم

قسمت اول – بخش هفتم

قسمت اول – بخش هشتم

قسمت اول – بخش نهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.