کتاب صوتی دیوانه – قسمت سوم

کتاب صوتی دیوانه

کتاب صوتی دیوانه:

گوش فرا دهید: کتاب صوتی دیوانه

کتاب صوتی دیوانه

در قسمت دوم کتاب دیوانه اثر جبران خلیل جبران ترجمه حیدر شجاعی به نه بخش گوش دادید. اکنون به قسمت سوم کتاب دیوانه در ۹ بخش گوش فرا دهید.

قسمت سوم – بخش اول

قسمت سوم – بخش دوم

قسمت سوم – بخش سوم

قسمت سوم – بخش چهارم

قسمت سوم – بخش پنجم

قسمت سوم – بخش ششم

قسمت سوم – بخش هفتم

قسمت سوم – بخش هشتم

قسمت سوم – بخش نهم

اگر نظر پیشنهاد یا انتقادی در مورد این بخش از مجله دارید از طریق کامنت به ما اعلام کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.