خیلی ممنون که به نظرم احترام گذاشتین ولی فیلم بزارید براش،تشکر،ممنون.