وقت‌تان را صرف غصه خوردن نکنید

وقت‌تان را صرف غصه خوردن نکنید

امروزتان را صرف غصه خوردن نکنید

وقتتان را صرف غصه خوردن نکنید
آیا شما نفس می‌کشید؟

آیا میدانید که نفس کشیدن برای بسیاری یک چالش است و آرزو دارند بتوانند طبیعی نفس بکشند؟

إیا شما راه می‌روید؟
آیا می‌دانید راه رفتن.برای بسیاری یک چالش جدی و حتی یک آرزوست؟

آیا می‌شنوید؟ می‌بینید؟
سوالات بدیهی و ساده تری هم می‌توان پرسید

آیا شما می‌توانید حرف بزنید؟

پس باید به یادتان بیاورم که بعضی‌ها هستند که آرزو دارند می‌توانستند حرف بزنند

آیا ماشین و خانه ندارید؟ بعضی ها آرزو دارند یک شب در خانه اجاره‌ای شما بخوابند و یا بتوانند مثل شما با تاکسی این ور و آنور بروند

آیا مشکلات مالی دارید؟ این یعنی شما هنوز زنده و پویا هستید

یادتان نرود که همیشه اوضاع. شما می‌تواند بد تر از اینها باشد، خیلی بدتر.
به طوری که آرزو کنید  به شرایط امروزتان برگردید

پس امروزتان را صرف غصه خوردن نکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.