نکات مدیریتی برای حل مسئله

نکات مدیریتی برای حل مسئله

نکات مدیریتی برای حل مسئله

نکات مدیریتی برای حل مسئله

 

گاه لازم است یک مسئله را حل کنید و یا با مشکلی مواجه شوید

  • در این صورت بهتر است تا جای ممکن احساس خود را در گیر آن مسئله نکنید چون این کار مانند دادن انرژی به آن مشکل است و می تواند باعث باز تولید و رشد آن شودمثال خبر نگاری را در نظر  بگیرید که در حال گزارش تحولات یا ناآرامی های سیاسی در کشور خودش است . او احتمالا با حرارت زیاد یا اندوه زیاد به گزارش خواهد پرداخت اما گزارش گری که اهل آن کشور نیست احتمالا همان گزارش را به گونه ای دیگر بیان خواهد کرد  و  احساساتش درگیر آن نخواهد بودتصور کنید مشکل پیش رو اصلا مال شما نیست و مربوط به یک شخص فرضی و تخیلی است اما حل کردن آن به عهده شما گذاشته شده. در این  صورت درگیری عاطفی شما به حد اقل می رسد و نیرو و انرژی بی مورد و اضافی به آن مسئله تزریق نخواهید کرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.