نکات مدیریتی برای رسیدن به هدف

نکات مدیریتی برای رسیدن به هدف

نکات مدیریتی : رسیدن به هدف

رسیدن به هدف
زمانی که هدفی را دنبال می‌کنید و یا  در تلاش برای حل مسئله و مشکلی هستید  گاه با یک تضاد و پارادوکس مواجه خواهید شد

شما در حالی که باید بتوانید بر نتیجه کار متمرکز باشید در عین حال باید نسبت به نتیجه کار غیر وابسته و رها باشید

بر نتیجه تمرکز داشته باشد

منظور از تمرکز بر نتیجه این است که بجای اینکه به مشکل و مشکلات پیش‌رو فکر کنید، به نتیجه کار و به خواسته و هدف خود فکر کنید. اگر دائم تمرکز و توجه شما به مشکلات راه باشد، هر چه بیشتر به مشکلات برخواهید خورد و حس ترس و ناامیدی بر شما غلبه خواهد کرد

اما اگر بر خواسته خود متمرکز شوید احتمال اینکه با “پاسخ ها ” برخورد داشته باشید بیشتر خواهدشد و حس امید و انرژی به شما دست خواهد داد

اما نکته کلیدی این است که بتوانید در عین حال نسبت به نتیجه کار و نسبت به خواسته خود غیر وابسته باشید

فرض کنید برای آزمون ورودی دانشگاه آماده می‌شوید …..

آیا توجه شما بر نشدن است ؟ آیا دائم به سختی راه فکر می‌کنید ؟ آیا خود را در پشت دیواری غیر قابل نفوذ یا سخت نفوذ می‌بینید ؟ این تصورات چه حسی به شما می‌دهد ؟

اگر بتوانید بر نتیجه کار یعنی ورود به دانشگاه و رشته مورد نظر خود تمرکز کنید چطور ؟ در این صورت حس منفی، انرژی و توان شما را هدر نخواهد داد

اما وابستگی به نتیجه می‌تواند به شما آسیب بزند. اگر به خواسته خود نرسید ممکن است فکر کنید همه چیز تمام شده و شما شکست خورده اید یا حتی نابود شده اید

رویکرد درست در تمرکز بر هدف

رویکرد درست تر این است که تلاشمان رو بکنیم و همواره به خواسته خود متمکز باشیم اما بدانیم که اگر نشد و به نتیجه مورد نظر خود دست نیافتیم، به پایان راه نرسیده‌ایم و شکست نخورده‌ایم

شاید ناراحت شویم اما ناامید و سرخورده نخواهیم‌شد و خود را یک بازنده به حساب نخواهیم آورد

پس به این فکر کنید که چگونه می‌توانید بر نتیجه کار تمرکز کنید و در غین حال نسبت به نتیجه، وابسته نباشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.