مرسی
ولی اینا هرکدوم قیمتاش بالاست تازه با نسخه دکتر از همین مکمل های داخلی استفاده کنیم خیلی بهتره