معرفی کتاب گوشه نشینان آلتونا برای جمعه‌های سردمان!

معرفی کتاب گوشه نشینان آلتونا

پیشنهاد کتاب گوشه نشینان آلتونا اثر ژان پل سارتر

معرفی کتاب گوشه نشینان آلتونا

موضوع کتاب گوشه نشینان آلتونا:

حکایت تنهایی ترسناک بشر است.می خوانی و غمگین می شوی،برای همه مان. برای خودمان که میراث دار پدرانمان هستیم،که گوش می‌سپاریم و زندگیمان زندان می شود.تو را می برد به آن گوشه ی دنیا…

نام کتاب:

گوشه نشینان آلتونا

نویسنده:

ژان پل سارتر

مترجم:

ابوالحسن نجفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.