معرفی کتاب: چند روایت معتبر

معرفی کتاب چند روایت معتبر

معرفی و پیشنهاد کتاب چند روایت معتبر

معرفی کتاب چند روایت معتبر

معرفی کتاب چند روایت معتبر:

این کتاب دارای هفت داستان کوتاه از آقای مصطفی مستور است که چندین بار هم تجدید چاپ شده است.

این مجموعه شامل داستان‍‌های ( چند روایت معتبر درباره‌ی عشق – چند روایت معتبر درباره‌ی زندگی – چند روایت معتبر درباره‌ی مرگ – مصائب چند چاه عمیق و …) است.

بخشی از کتاب چند روایت معتبر:

مونس، مونس،مونس ،مونس … دوست دارم همه‌ی نامه را پر کنم از این اسم عزیز و پر مهر که هر چه بیشتر تکرارش می‌کنم، بیشتر شیفته‌اش می‌شوم. انگار اولین بار است که این اسم به گوشم می‌خورد. چه اسم پر معنایی! دوست دارم حروفش را دائم تلفظ کنم. دوست دارم حرف‌هاش را یکی یکی بنویسم و زل بزنم به آن‌ها: م و ن س .

نویسنده:

مصطفی مستور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.