عالی بود والا
من کتابشو قبلا خونده بودم اما گم شده بود.
حالا میتونم دوباره بخونمش ایول به هر کی که اینو نوشته