معرفی کتاب ابن مشغله

معرفی کتاب ابن مشغله

پیشنهاد و معرفی کتاب ابن مشغله اثر نادر ابراهیمی

معرفی کتاب ابن مشغله

موضوع کتاب ابن مشغله:

حالرا می شود با درد گذراند ، اما تصور درد آلود بودن آینده و دوام بدون دگرگونی “حال”، انسان را از پا درمی آورد . بهشت ، وعده ی کاملی نیست .
به گمان من هر آدمی را کله شقی‌هایش می سازد ، یعنی به اعتبار مقدار کله شقی اش ، آدم است. البته منظورم خودخواهی هایش نیست. حساب خودخواهی از غرور به کلی جداست و کله شقی جزئی از غرور است ، جزء مشاهده شدنی غرور است

نام کتاب:

ابن مشغله

نویسنده:

نادر ابراهیمی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.