متن استوری انگلیسی

متن استوری انگلیسی: بهترین تکست‌های انگلیسی برای استوری اینستاگرام

صورتی‌ها: متن‌های انگلیسی همیشه برای خود جذابیت و اعتبار خاصی دارند و در شبکه‌های اجتماعی هم مورد استفاده بسیاری از افراد قرار می‌گیرند. اگر شما نیز به دنبال متن انگلیسی برای به اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی‌تان مثل استوری، کپشن اینستاگرام، توئیتر و … هستید، این مطلب را به هیچ وجه از دست ندهید. چرا که متن استوری انگلیسی جذاب و خفن زیادی برایتان آماده کردیم که عکس نوشته اختصاصی مجله صورتی‌ها نیز همراهشان هست و می‌توانید به عنوان استوری و پست و … استفاده کنید.

متن استوری انگلیسی

متن استوری انگلیسی

متن‌های انگلیسی در بین دختران و پسران جوان طرفداران زیادی داشته و دارند و به نوعی استفاده از آن‌ها به منزله بلوغ فکری و جذابیت و … نیز محسوب می‌شود. این متنی های انگلیسی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شوند، موضوعاتی مختلفی را شامل می‌شوند. موضوعاتی مثل غمگین و دپ، عاشقانه، جملات بزرگان و … .

در این مطلب چندین متن استوری انگلیسی با ترجمه فارسی و عکس نوشته اختصاصی مجله در موضوعات مخالف زیادی قرار داده شده است که می‌توانید بهره ببرید و به عنوان پست و یا استوری اینستاگرامی و توئیت و … استفاده کنید.

متن برای استوری انگلیسی با ترجمه

متن برای استوری انگلیسی با ترجمه

A boy knows how to get what he wants a man knows how to keep what he gets
یه پسر میدونه چیزی که می‌خواد رو چطور بدست بیاره یه مرد میدونه چیزیکه بدست میاره رو چطور نگه داره

متن استوری سنگین انگلیسی

Sadly, the only way some people will learn to appreciate you is by losing you
غم انگیزه که بعضی از آدم‌ها فقط با از دست دادنت هست که یاد میگیرن قدر تو رو بدونن

متن استوری اینستاگرام انگلیسی

There is no greater power than that of the sun, the moon and a woman who knows her worth

هیچ قدرتی بزرگتر از خورشید، ماه و زنی که ارزشِ خودش رو میدونه نیست!

متن استوری به انگلیسی

Happy people focus on what they have. Unhappy people focus on What’s missing
افراد خوشحال به چیزهایی که دارن توجه میکنن. افراد غمگین به چیزایی که از دست دادن

متن برای استوری به انگلیسی

متن برای استوری به انگلیسی

Do just once what others say you can’t do, and you will never pay attention to their limitations again
فقط یکبار، کاری که دیگران میگن نمیتونی رو انجام بده، و بعد هیچوقت به محدودیت‌های آنان توجه نمی‌کنی

متن انگلیسی برای استوری

The truth is no matter what your current circumstances if you can imagine something better for yourself you can create it
واقعیت اینه مهم نیست شرایط الانت چیه، اگه میتونى چیز بهترى رو براى خودت تصور کنى، میتونى خلقش کنى

متن انگلیسی برای استوری واتساپ

Don’t waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. life is too short to be unhappy
وقتت رو با خشم، حسرت، نگرانى و کینه هدر نکن. زندگى کوتاهتر از اونه که بخواى شاد نباشی

متن انگلیسی خفن برای استوری

متن انگلیسی خفن برای استوری

I never stopped loving you but since you don’t care i just stopped showing it
من هرگز از دوست داشتنت دست نکشیدم، فقط وقتی دیدم که تو اهمیتی نمیدی، دیگه ابرازش نکردم

متن دخترونه برای استوری انگلیسی با ترجمه

The most ridiculous joke of life is when it lets you meet the right person at the wrong time
مسخره‌ترین شوخی زندگی اینه که کاری می‌کنه با شخص مناسب توى زمان نامناسب آشنا بشی!

متن دپ انگلیسی برای استوری

متن دپ انگلیسی برای استوری

People don’t care for you when you are alone. They just care for you when they are alone
مردم وقتی تنها هستی بهت اهمیت نمیدن، اونا فقط وقتی خودشون تنها هستن بهت اهمیت میدن

متن زیبای انگلیسی برای استوری

Success is never owned it’s rented and rent is due every day
موفقیت هرگز به مالکیت کسی در نمیاد. موفقیت تنها اجاره داده میشه و اجاره بها را باید روزانه پرداخت کنی

متن برای استوری سنگین انگلیسی

You are the CEO of your life, some people need to be hired and some need to be fired
تو رئیس زندگى خودتی، بعضی ها رو باید استخدام کنی و بعضی ها رو هم باید اخراج کنی

متن استوری کوتاه عاشقانه انگلیسی

Don’t ask yourself why someone’s hurting you. ask yourself why you’re letting them hurt you
از خودت نپرس که چرا یه نفر بهت آسیب میزنه. اینو بپرس که چرا بهشون اجازه دادی بهت آسیب بزنن

متن استوری غمگین انگلیسی

۹۹% of the things you worry about, never even happen
۹۹٪ چیزهایی که نگرانشان هستی، هیچوقت حتی اتفاق هم نمی‌افتن

متن استوری انگلیسی شاخ

Knowing is not enough we should do what we know
دانستن کافی نیست… باید به دانسته خود عمل کنید.

ناپلئون هیل

متن استوری انگلیسی با ترجمه

Things I learnt in school: Texting without looking, sleeping without getting caught and team-work on tests
چیزهایی که من در مدرسه آموخته‌ام این‌ها هستند:
ارسال پیامک بدون نگاه کردن، خوابیدن بدون گرفتار شدن و کار تیمی در امتحان‌ها!

متن زیبا برای استوری انگلیسی با ترجمه

You never know what you have until you have cleaned your house
تا زمانی که خانه خود را تمیز نکرده‌اید، هرگز نمی‌دانید که چه چیزهایی در خانه دارید.

متن دخترونه برای استوری انگلیسی با ترجمه

متن دخترونه برای استوری انگلیسی با ترجمه

.Do not give up because it got hard
فقط به این دلیل که سخت شد، رهایش نکن !

متن پیشنهادی صورتی‌ها به شما:

جملات انگیزشی انگلیسی با عکس نوشته‌های اختصاصی

متن انگلیسی طولانی برای استوری

You’ll eventually reach to a point in your life, where you start to realize your own worth and you find that you won’t take shit from anyone anymore, because you are strong enough to know that you straight-up deserve better

بالاخره به نقطه‌ای در زندگیت می‌رسی که به ارزش خودت پی می‌بری و می‌فهمی که دیگر چیزی از کسی نخواهی، چون به قدر کافی قوی هستید که بدانی سزاوار بهترین هستی.

متن استوری انگلیسی برای دوست

Friendship is born at that moment when one person says to another: ‘What! You too? I. thought I was the only one
دوستی در آن لحظه‌ای متولد می‌شود که یک نفر به دیگری می‌گوید: چی! تو هم؟ فکر کردم من تنها هستم.

متن استوری انگلیسی با ترجمه

Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore
انسان نمی‌تواند اقیانوس‌های جدید را کشف کند، مگر اینکه شجاعت چشم برداشتن از ساحل را داشته باشد.

متن استوری انگلیسی فارسی

متن استوری انگلیسی فارسی

If it would be easy, everybody would do it
اگر آسان بود، هر کسی آن را انجام می‌داد!

متن استوری انگلیسی عاشقانه

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……

عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

متن استوری خاص انگلیسی با ترجمه

متن استوری خاص انگلیسی با ترجمه

Silence is the most powerful scream
سکوت قوی ترین فریاد است.

متن غمگین انگلیسی برای استوری اینستا

Never mess with someone who is not afraid to be alone, you will lose every single time
هرگز با آدمى که از تنها موندن ترسی نداره در نیفت. هر بار شکست خواهى خورد

متن انگلیسی قشنگ برای استوری

Judge nothing you will be happy Forgive everything you will be happier Love everything you will be happiest
هیچ چیزی رو قضاوت نکن اونوقت خوشحالی، همه رو ببخش اونوقت خوشحالتری، به همه چیز عشق بورز اونوقت خوشحالترینی

متن قشنگ برای استوری انگلیسی کوتاه

Loving someone who isn’t suitable for you destroy your soul
دوست داشتن شخصی که برات مناسب نیست، روحتو نابود میکنه

متن استوری انگلیسی کوتاه

Even the smallest lie can break the biggest trust
حتی کوچکترین دروغ، میتونه بزرگترین اعتماد رو از بین ببره

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه برای استوری

The person who broke you can’t be the one to fix you remember that
اینو یادت باشه، اون آدمی که شکستت، نمیتونه همون آدمی باشه که خوبت میکنه

متن کوتاه انگلیسی برای استوری اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی برای استوری اینستاگرام

Sometimes you have to be your own hero
گاهى وقتها خودت باید قهرمان خودت باشى

ممنون که تا انتها با مطلب متن استوری انگلیسی همراه ما بودید. امیدواریم که از این متن‌های انگلیسی جذاب و زیبا خوشتان آمده باشد. حتما در بخش نظرات نیز شما برای ما بنویسید که از بین این جملات و یا جملات دیگری که به یاد دارید، کدام را دوست دارید و استفاده می‌کنید؟

در ادامه این مطالب را هم حتما بخوانید:

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر با ترجمه به همراه عکس نوشته