متن‌های انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

متن انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

متن انگلیسی عاشقانه

اگر به دنبال متن‌های عاشقانه و انگلیسی برای ارسال به عشق زندگیان هستید حتما این مطلب از مجله بانوان صورتی‌ها را بخوانید چون در این مطلب برای شما متن انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی را آماده کرده‌ایم. متن‌های زیبای عاشقانه به همراه ترجمه هر کدام از آن‌ها با ما همراه باشید.

متن انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

متن انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

When your legs don’t work
like they used to before
And I can’t sweep you off of your feet

وقتى پاهات دیگه مثل قبل قدرت ندارن
و منم دیگه نمیتونم پا به پاى تو قدم بزنم

♦♦ متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه ♦♦

When my hair’s all but
gone and my memory fades
And the crowds don’t
remember my name
When my hands don’t play the strings the same way (mmm…)
I know you will still love me the same
وقتى تمام موهایم ریخت و فراموشى گرفتم
و دیگه هیچ کس حتى اسمم رو به یاد نمیاره
وقتى دستانم دیگه مثل قبل نمیتونن گیتار بزنن
میدونم تو هنوزم مثل قبل دوستم خواهى داشت

♦♦ جملات کوتاه انگلیسی ♦♦

I’m callin’ You
With all my goals, my very soul
Ain’t fallin’ through
I’m in need of You
دارم صدات می کنم،
با تمام وجودم،با تمام مقصودم
نمیخوام نقش بر آب بشن
به تو نیاز دارم

♦♦ متن انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی ♦♦

I guess I’m thankful
Word on the street is
You changed me
It shows in my behaviour
فکر می کنم که باید شکر گذار تو باشم
چون تو بودی که من را تغییر دادی
و این در رفتارم پیداست

♦♦ متن انگلیسی عاشقانه با معنی ♦♦

Will your mouth still remember the taste of my love?

آیا لبهایت هنوز طعم عشق
مرا به یاد خواهند داشت؟

♦♦ متن انگلیسی عاشقانه همراه با ترجمه فارسی ♦♦

You have no one to compare to
‘Cause when I lie to myself it ain’t hidden from You
تو با هیچ کس دیگری قابل مقایسه نیستی
چون وقتی با خودم دروغ می گویم از تو پنهان نمی ماند

♦♦ متن انگلیسی عاشقانه با معنی ♦♦

honey, now
Take me into your loving arms
Kiss me under the light
of a thousand stars
Place your head on my beating heart
I’m thinking out loud
Maybe we found love
right where we are

پس نازنینم، مرا عاشقانه در آغوش بگیر
مرا زیر نور هزاران ستاره ببوس
سرت را روى قلب تپنده ام بذار
دارم بلند بلند فکر میکنم، فکر کنم ما عشق رو همین جایى که هستیم پیدا کردیم

♦♦ متن انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی ♦♦

honey, your soul could never grow old, it’s evergreen
And, baby, your smile’s forever in my mind and memory

عزیزم ، روح تو هرگز پژمرده نمیشه
و نازنینم لبخندت تا همیشه تو ذهن من میمونه

متن انگلیسی عاشقانه همراه با ترجمه فارسی

متن انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

Well, me—I fall in love with you every single day
And I just wanna tell you I am

خوب من ، من هر روز دوباره عاشق تو میشم
و فقط میخوام بهت بگم که .. من همیشه هستم

♦♦ متن انگلیسی عاشقانه ♦♦

Will your eyes still smile from your cheeks?

آیا چشمانت مانند گونه هایت خواهند رقصید؟

♦♦ جملات کوتاه انگلیسی ♦♦

The trust in my faith
My tears and my ways
is drowning so
I cannot always show it
But don’t doubt my love
ایمان به اعتقاداتم به اشکهایم و مقاصدم،
در حال غرق شدن هستند
همیشه نمی توانم آنرا به تو نشان دهم
اما به عشقم شک نکن

♦♦ متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه ♦♦

I’m thankin’ You
See the halves in my life
My patience, my wife
With all that I know
Oh, take no more than I deserve
Still need to learn more
از تو تشکر می کن
به تنصیف زندگیم نگاه کن
به شکیباییم، به همسرم
با وجود تمام چیزهایی که می دانم
بیشتر از لیاقتم چیزى نمیخوام
هنوز نیاز دارم که یاد بگیرم

متون عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

متن انگلیسی عاشقانه همراه با ترجمه

darling, I will be loving you
’til we’re 70
And, baby, my heart could still
fall as hard at 23

عزیز دلم ، من تو را دوست خواهم داشت حتى اگر هفتاد سالمون شده باشه
عزیزم، هنوزم قلبم میتونه
مثل وقتى که ٢٣ سالم بود عاشقت باشه

♦♦ متن عاشقانه انگلیسی کوتاه ♦♦

I don’t need nobody
& I don’t feel nobody
I don’t call nobody but You
all I need in my life ) 1
به هیچ کس نیاز ندارم
و هیچ کس را احساس نمی کنم
هیچ کس رو صدا نمی کنم جز تو
تمام چیزی که در زندگی به آن نیاز دارم

♦♦ متن انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی ♦♦

 I’m thinking ’bout how people fall in love in mysterious ways
Maybe just the touch of a hand

به این فکر میکنم که چطور
آدمها عجیب عاشق میشن
شاید فقط با لمس یه دست

1 دیدگاه برای “متن‌های انگلیسی عاشقانه با ترجمه فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.