من دارم میرم باشگاه بدمینتون. عالیه شماهم امتحان کنید دوستان😉