عکس نوشته روز جوان

عکس نوشته تبریک روز جوان

صورتی‌ها: روز یازدهم شعبان سال هجری هر سال به مناسبت تولد حضرت علی اکبر(ع) در تقویم رسمی کشور، روز جوان نامیده شده است به همین مناسبت، در این بخش از مجله صورتی‌ها عکس نوشته روز جوان را خدمت شما آماده شده است. از این عکس نوشته‌ها می‌توانید به عنوان عکس پروفایل دخترونه نیز استفاده کنید.

عکس نوشته روز جوان

عکس نوشته در مورد روز جوان

روز جوان تنها یک فرار است، فرار برای خالی نبودن مناسبت‌ها در تقویم شمسی. وگرنه شما روزی را سراغ داری که روز جوان نباشد؟ در سرزمین جوانی، جوانی کردن و جوان ماندن سخت است وگرنه هرکسی پس از نوجوانی، جوانی برنا است و این جوانی کردن مسئله ماست.

به مناسبت روز جوان، روز ملی جوان، حداقل این درخواست را می‌توان کرد که بیایید برای یک بار هم که شده طوری جوانی کنیم که جای حسرت و افسوسی باقی نماند.

عکس نوشته در مورد روز جوان

عکس نوشته روز جوان

خوشا کاروانی که شب راه طی کرد
دم صبح اول به منزل نشیند
الهی بر افتد الهی بر افتد
نشان جدایی جوانی بگذرد
تو قدرش ندانی
ای جوانی بگذرد تو قدرش ندانی

در ادامه عکس نوشته در مورد روز جوان برای تبریک این روز را خدمتتان آماده کرده‌ایم.

عکس روز جوان مبارک

روز جوان مبارک

عکس نوشته روز جوان

عکس نوشته روز جوان

عکس نوشته تبریک روز جوان

عکس نوشته تبریک روز جوان

تا می‌توانی جوانی کن و جوان باش اما یادت نرود که درگذشت زمان را چاره‌ای نیست که درمان کند و این ناچاری به خاطر این است که قدر جوانی ات را بدانی 

روز جوان مبارک با د

عکس نوشته در مورد روز جوان

عکس نوشته در مورد روز جوان

روز جوان مبارک

روز جوان مبارک

عکس نوشته روز جوان

عکس نوشته روز جوان

جوانی پلی میان کودکی و پیری است. خوشبخت آن کسی است که این پل را به سلامت بگذراند.
کونان دوویل

عکس نوشته تبریک روز جوان

عکس نوشته تبریک روز جوان

عکس نوشته در مورد روز جوان

عکس نوشته در مورد روز جوان

عکس نوشته روز جوان

عکس نوشته روز جوان

و در آخر جوانی، سرمایه بی بدیل هست، بر شانه‌های من نشسته و مرا به آینده‌ای روشن می‌برد. جوانی، با دست های توانمندش، هیچ آرزویی را محال نمی‌داند و چشم‌های خوش بین همیشه‌اش، هیچ مقصدی را دور نمی‌انگارد .

اپلیکیشن اندروید صورتی‌ها