آخخخخخخخخخخخخخ جون بالاخره یه دست پخت درست حسابی کیک گرفتم ممنونم تیم خوب صورتی ها دستتون درد نکنه