معرکه بود منو مامانم درست کردیم برای افطاری به مهمونا دادیم خیلی خوششون اومد.
پیشنهاد میکنم درست کنین.
ممنونم آیدا خانم