شعرهای عاشقانه کوتاه و زیبا – سری (۲۳)

شعرهای عاشقانه کوتاه

سری جدید شعرهای عاشقانه کوتاه و زیبا را از مجله بانوان صورتی‌ها بخوانید ، اشعار زیبا و کوتاه از شاعران بزرگ ایران زمین مانند مولانا ، سعدی ، شهریار و… که امیدواریم مورد توجه شما دوستان قرار بگیرد.

شعرهای عاشقانه کوتاه

شعرهای عاشقانه کوتاه

من بدین خوبی و زیبایی ندیدم
روی را
وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را
روی اگر پنهان کند سنگین دل سیمین بدن
مشک غمازست نتواند نهفتن بوی را
ای موافق صورت و معنی که تا چشم من است
از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را
سعدى

♥♥♥ شعر کوتاه دلتنگی ♥♥♥

ﺭﺍﻩ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﯼ ﭼﻮ ﻣﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩﺍﯼ
ﻣﮕﺮ ﺍﯼ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﻣﺪﻩﺍﯼ ؟
ﺑﺎﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﯼ ﺳﭙﯿﺪﻡ ﻧﮕﺮ ﺍﯼ ﭼﺸﻢ ﺳﯿﺎﻩ
ﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺖِ ﺳﯿﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩﺍﯼ
ﮐﺸﺘﻪﯼ ﭼﺎﻩ ﻏﻤﺖ ﺭﺍ ﻧﻔﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﻫﻨﻮﺯ
ﺣﺬﺭ ﺍﯼ ﺁﯾﻨﻪ ، ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺁﻩ ﺁﻣﺪﻩﺍﯼ
ﺍﺯ ﺩﺭ ﮐﺎﺥ ﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻮﯼ ﻭﻓﺎ
ﺧﺎﮐﭙﺎﯼ ﺗﻮ ﺷﻮﻡ ﮐﺎﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﻣﺪﻩﺍﯼ
ﭼﻪ ﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻠﺒﻪﯼ ﺩﺭﻭﯾﺸﯽ ﻣﻦ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺳﺮﺍﭘﺮﺩﻩﯼ ﺷﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩﺍﯼ
ﻣﯽﻃﭙﺪ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺑﺮﻡ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﯼ ﺷﯿﺮ ﺩﻟﯽ
ﮐﻪ ﭼﻮ ﺁﻫﻮﯼ ﺣﺮﻡ ﺷﯿﺮﻧﮕﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩﺍﯼ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺯ ﺳﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻼﻩ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ
ﺑﻪ ﺳﻼﻡ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﮐﻼﻩ ﺁﻣﺪﻩﺍﯼ
ﺷﻬﺮﯾﺎﺭﺍ ﺣﺮﻡ ﻋﺸﻖ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺩﺕ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩﺍی

ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ

♥♥♥ شعرهای عاشقانه زیبا ♥♥♥

گفتم بگو …
سکوت کرد و رفت
و  من   هنوز  گوش  میکنم …!

قیصر_امین_پور

اشعار عاشقانه کوتاه

شعر های کوتاه از مولانا

بیا باهم گوش دهیم
به صدای گرم لحظه ها
بر بال امواج زمان
که آواز دوست داشتن می خواند
بیا باهم گوش دهیم
به نوای آرزوهایمان
که تکرار می شوند
هر صبح
کنار خوشبختی ما
بیا باهم گوش دهیم
به آرام موسیقی زمان
در آغاز دوباره ای زیبا

فریبا_سعادت

♥♥♥ شعر های کوتاه از مولانا ♥♥♥

عاشقم
اهل همین
کوچه‌ی بن‌بست کـناری،
که تو ازپنجره‌اش
پای به قلب من دیوانه نهادی،
تو کجا ؟کوچه کجا ؟
پنجره‌ی باز کجا ؟
من کجا ؟عشق کجا ؟
طاقتِ آغاز کجا

فریدون_مشیری

♥♥♥ شعر های زیبا و کوتاه ♥♥♥

از تو دل ار سفر کند با تپش جگر کند
بر سر پاست منتظر تا تو بگوییش بیا
دل چو کبوتری اگر می‌بپرد ز بام تو
هست خیال بام تو قبله جانش در هوا

حضرت_مولانا

♥♥♥ شعر کوتاه زیبا ♥♥♥

دیرست که خواب شب نمانده است!
در دیده شرمسار عاشق

مولانا

♥♥♥ شعرهای عاشقانه کوتاه ♥♥

سلام من به صبح، به این طلوع قشنگ
به افتاب و نسیم، به این شروع قشنگ
سلام من به هوا، به باغ و دشت و دمن
به شاخه های درخت، به سبزه ها و چمن
سلام من به خدا، به غنچه های بهار
به چشمه های پرآب، به زمزمه های سار
سلام من به همه، به کل اهل جهان
به کوه و جنگل و دشت، به زمین و آسمان
سلام من به نفس، به این هوای تمیز
سلام من به  شما، به دوستان عزیز

♥♥♥ شعر عاشقانه کوتاه برای همسر ♥♥♥

ما ذَرّه آفتابِ عِشقیم
ای عِشق بَرآی تا بَرآییم
ما را به میانِ ذَرّه‌ها جوی
ما خُردتَرینِ ذَرّه‌هاییم

مولانا

♥♥♥ شعر عاشقانه زیبا و کوتاه ♥♥♥

قطره تویى
بحر تویى
لطف تویىقهر تویى
قند تویىزهر تویى
بیش میازار مرا..

مولانا

♥♥♥ شعر کوتاه عاشقانه زیبا ♥♥♥

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست
نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان
نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست
سر فرا گوش من آورد به آواز حزین
گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست
حافظ

♥♥♥ شعرهای عاشقانه کوتاه ♥♥♥

من بر همان عهدم که با زلف تو بستم
پیمان شکستن نیست در آیین مردان…

هوشنگ_ابتهاج

♥♥♥ شعر های کوتاه از مولانا ♥♥♥

آمد خبر از حضرت دلدار که صبح است
خورشید برافروخته ای یار که صبح است
برخیز و بخوان نغمه دلشاد صبوحی
در باغ فلک گل شده بیدار که صبح است

 

شعر کوتاه عاشقانه زیبا

شعرهای عاشقانه کوتاه

ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما
افتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشنا
گر سیل عالم پر شود هر موج چون اشتر شود
مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا
ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته
زان سان که ماهی را بود دریا و طوفان جان فزا

مولوى

♥♥♥ شعرهای عاشقانه کوتاه ♥♥♥

راه لذت ازدرون دان نی برون
ابلهی دان جستن ازقصر وحصون
آن یکی درکنج زندان مست وشاد
آن یکی درباغ ترش ونامراد

مولانا

♥♥♥ شعرهای عاشقانه زیبا ♥♥♥

ماییم مست و سرگران
فارغ ز کار دیگران
عالم اگر برهم رود
عشق تو را بادا بقا

مولانا

♥♥♥ شعر کوتاه زیبا ♥♥♥

سوختی جانم چه می‌سازی مرا
بر سر افتادم چه می‌تازی مرا
در رهت افتاده‌ام بر بوی آنک
بوک بر گیری و بنوازی مرا
لیک می‌ترسم که هرگز تا ابد
بر نخیزم گر بیندازی مرا
بندهٔ بیچاره گر می‌بایدت
آمدم تا چاره‌ای سازی مرا

عطار

3 دیدگاه برای “شعرهای عاشقانه کوتاه و زیبا – سری (۲۳)

  1. A.Aryaee گفته:

    ممنون ../عالی بودن …/شعر خوبه ../امیدوارم یه روزی همه به شعر علاقه مند بشن …/تشکر از شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.