سخنان بزرگان در مورد سکوت

سخنان بزرگان در مورد سکوت

سخن گفتن یکی از ویزگی‌های زیبای انسان بوده که خداوند به وی عطا کرده است اما در مقابل این سخن گفتن سکوت را نیز در وجود انسان‌ها آفریده است. انسان‌ها باید بدانند چه زمانی از ویژگی سخن گفتن بهره‌مند شوند و چه زمانی باید سکوت را ترجیح دهند. در این مطلب از صورتی‌ها سخنان بزرگان در مورد سکوت را آماده کرده‌ایم تا با خواندن این جملات کوتاه از بزرگان، سکوت را در زندگی فراموش نکرده و همواره در برخی مواقع آن را به سخن گفتن ترجیح دهید. با ما همراه باشید.

سخنان بزرگان در مورد سکوت

سخنان بزرگان در مورد سکوت

با آدمیان زیستن دشوار است، زیرا خاموش ماندن بسی دشوارتر است. “فریدریش نیچه”

هنوز روز است؛ بکوش تا کاری کنی، زیرا وقتی که شب خاموش فرا رسد هیچ کس کاری نمی‌تواند کرد. “یوهان ولفگانگ فون گوته”

♦ سخنان بزرگان در مورد سکوت ♦

آنچه بر حسب ضرورت روی می‌دهد، آنچه که انتظارش می‌رود و روزانه تکرار می‌شود، چیزی ساکت و خاموش است؛ تنها اتفاق سخنگو است و همه می‌کوشند آن را تعبیر و تفسیر کنند. “میلان کوندرا”

سخنان زیبا درباره سکوت

سخنان بزرگان در مورد سکوت

دهان زشتگوی را باید با خاموشی وقار بست. “فرانسیس بیکن”

دانایان سکوت می کنند، با استعدادها گفتگو می‌کنند و ابلهان اهل مجادله‌اند. “مثل چینی”

♦ سخنان بزرگان در مورد سکوت ♦

اگر در مورد شما بد گفتند سکوت کنید. “جبران خلیل جبران”

حقیقت واقعی در سکوت نهفته است. “پابلو پیکاسو”

همیشه سکوت ، یک جنایت جنگی است… وقتی ظلمِ ظالم بر مظلوم را می‌بینی و ساکت می‌نشینی… “گیله مرد”

سخنان بزرگان در مورد سکوت و سخن گفتن

سخنان بزرگان در مورد سکوت

قلب شما در سکوت و آرامش به اسرار روزها و شب‌ها شناخت می‌یابد، اما گوش‌هایتان در حسرت و آرزویند که آوای چنین شناختی را که بر قلب‌هایتان فرود می‌آید، بشنوند. “جبران خلیل جبران”

سکوت، چنان موضوع جالبی است که ساعت‌ها می‌توان درباره‌اش حرف زد. “ژول ورسن”

حقیقت واقعی در سکوت نهفته است. “پابلو پیکاسو”

♦ سخنان بزرگان در مورد سکوت ♦

در سکوت و با سکوت با تو حرف می‌زنم… که روزها است گوش‌ها، توان اوج موج حرف‌ها، برایشان بسان فاجعه است… “گیله مرد”

در آغاز سکوت بود و سکوت خدا بود و خدا کلمه نبود، که کلمه نیاز بود. “حسین پناهی”

عشق، تمرین نیایش است و نیایش، تمرین سکوت. “آنتوان دو سنت‌اگزوپری”

سخنان زیبا درباره سکوت

سخنان بزرگان در مورد سکوت

بعد از سکوت در بیان آنچه قابل گفتن نیست هیچ چیز به پای موسیقی نمی‌رسد. “هاکسلی”

گاهی سکوت بیش از هر استدلالی به ما کمک می کند. “منتسکیو”

مرد بی‌شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراف کند، خاموش بنشیند. “آبراهام لینکلن”

♦ سخنان بزرگان در مورد سکوت ♦

کسی دوست‌دار حقیقی زنان است که امروزه به آن‌ها بگوید: زنان در باب زنان سکوت کنند! “فریدریش نیچه”

نیمی از جهان، افرادی هستند که چیزی برای گفتن دارند و نمی‌توانند بگویند؛ و نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند، ولی همیشه حرف می‌زنند. “گیله مرد”

جملات کوتاه درباره سکوت

سخنان بزرگان در مورد سکوت

زمانی می‌رسد که سکوت، بیش از همه گفته‌ها مقصود را می‌رساند. “منتسکیو”

مبادا شما را چنین در نظر آید که در کارهای‌تان دون پایه و خوارید؛ بلکه چنین سزد که آن را به زمان رخدادنش واگذارید! …که نکوهش وجدان، خاموش گردانیدن اندرون بایسته نیست. “فریدریش نیچه”

♦ سخنان بزرگان در مورد سکوت ♦

به سکوت ایمان دارم و حاضرم ساعت‌ها درباره مزایایش برای شما صحبت کنم!!! “جرج برنارد شاو”

تا مرد خاموش است بر او خطری نیست، زیرا سرنوشت او به زبانش بسته است. “یوهان ولفگانگ فون گوته”

سخنان زیبای بزرگان در مورد سکوت

سخنان بزرگان در مورد سکوت

کسی که نمی‌تواند حرف بزند، نمی‌تواند ساکت بنشیند. “مثل لاتینی”

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند. “سقراط”

یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن. “ژرژهربرت”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.