عاااااااالی حتما سر فرصت همه رو مینویسم میزنم دیوار اتاقم