سازگاری متولدین فروردین

سازگاری متولدین فروردین با ماه های دیگر

سازگاری متولدین فروردین با ماه های دیگر  :

در این مطلب از مجله صورتی‌ها ما چگونگی سازگاری متولدین هر ماه با ماه‌های دیگر  را برای شما آماده کرده ایم

سازگاری متولدین فروردین

سازگاری متولدین فروردین

سازگاری متولدین فروردین با فروردین :

 سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر (خوب)

فروردین با اردیبهشت:

خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشد (متوسط) 

سازگاری فروردین با خرداد :

 پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش (بد)

سازگاری متولدین فروردین

فروردین با تیر :

 برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد ( متوسط )

متولدین فروردین با مرداد :

پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد (خوب )

سازگاری متولدین فروردین با شهریور :

یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب ( بد )

فروردین با مهر :

افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد ( بسیار خوب )

سازگاری فروردین با آبان :

آزادیخواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا ( بد )

سازگاری متولدین فروردین

متولدین فروردین با آذر :

کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است ( عالی ) 

سازگاری فروردین با دی :

تفاهم چندانی با هم ندارند مرموز و محافظه کار می باشند ( بد)

فروردین با بهمن :

سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند ( بد )

سازگاری متولدین فروردین با اسفند :

 با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد ( متوسط )