راهکارهای افزایش اعتماد به نفس

راهکارهای افزایش اعتماد به نفس

برای داشتن انرژی مثبت و پخش آن به اطرافیان و دوستان داشتن اعتماد به نفس لازم است. انسانی که اعتماد به نفس دارد می‌تواند به همه‌ی چیزهایی که دوست دارد برسد و همه‌ی توانایی‌های خود را کشف کند و برای رسیدن به موفقیت از آن استفاده کنیم. در ادامه راهکارهای افزایش اعتماد به نفس رو براتون میگیم.

راهکارهای افزایش اعتماد به نفس

افزایش اعتماد به نفس

برای افزایش اعتماد به نفستان هفت تمرین برای شما پیشنهاد می‌کنیم که باعث افزایش اعتماد به نفس می‌شود. این هفت تمرین را انجام دهید و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.

ﻫﻔﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮﺍی ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ:

۱ـ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ.

۲ـ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ.

نکته: نگاه نکردن به دیگران می‌تواند دو معنا داشته باشد: ﺍﻟﻒ: ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭ  ﺏ: ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺿﻌﻒ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍنی ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭ

۳ـ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻨﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ.

نکته: ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺑﺪﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺫﻫﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﺩم‌های ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻨﺸﺎﻥ کمی ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺎی مهمی میﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭ مهمی ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻳﻦ تکنیک ﺭﺍ به کار ﺑﺒﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﺭجی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ.

۴ـ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺟﺪی ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

۵ـ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺟﺪی ﺑﺎﺷﻴﺪ.

۶ـ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ.

۷ـ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺮﺍی ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﺳﺖ.

و در آخر شش نکته زیر را برای افزایش اعتماد به نفس حتما رعایت کنید:

۱ـ سعی ﻛﻨﻴﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺒﺎس‌ها ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ.

۲ـ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ تلفنی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﺮفی ﻛﻨﻴﺪ.

۳ـ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺎﺭی ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ می‌ﺩﻫﻨﺪ ﻟﻔﻆ ﻣﺘﺸﻜﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺒﺮﻳﺪ.

۴ـ ﻣﻘﺘﺪﺭﺍﻧﻪ، ﺍﻓﺮﺍشته ﻭ ﺑﺎ ﮔﺎم‌های ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﺪ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﻳﺪ.

۵ـ ﻫﻴچ‌گاه ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ.

۶ ـ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮﻳﺪ…

نظرتون در مورد راهکارهای افزایش اعتماد به نفس چیه؟ نظرتونو برامون کامنت کنید.

2 دیدگاه برای “راهکارهای افزایش اعتماد به نفس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.