من فیلم قیصر و گوزن ها رو دیدم خخخ … سیاه وسفید اصن یه وضیه ! ولی داستانشون قشنگ بود.