سلام من خیلی آپ شما رو دوست دارم هر روز با شوق و ذوق میام میبینم مطالب زیادی نذاشتین.تو رو خدا یکم فعال تر باشین تا ما انقد تو ذوق مون نخوره.اما در کل از مجله صورتی خیلی خوشم میاد ممنون.