حرکات ورزشی با کش بدن سازی

حرکاتی با کش بدن سازی

ورزش با کش بدنسازی (TRX) :

TRX مخفف Total-body resistance exersice هست که به معنی‌ تمرینات استقامتی تمام بدن می‌شه. ما در تمرینات با وزنه خود عضله را تقویت می‌کنیم در تمرینات هوازی مدت زمان استقامت خود عضله را تقویت می‌کنیم در تمرینات با TRX عضله‌هایی که برای اتصال به بافت استخوانی و بافت عضله‌ای به کار برده می‌شه را تقویت می‌کنیم این عضله‌ها در بیشتر افراد ضعیف هستند.ِ دلیل این که هیچ وقت فشار روی این عضله وارد نشده این هست که هیچ وقت شما حرکات قدرتی‌،استقامتی و تعادلی را همزمان با هم کار نکردین ولی‌ در این ورزش همزمان با استقامت و قدرت تعادل زیادی را ورزشکار باید تحمل کند، ابزاری که در این ورزش هست بند‌های محکم و کلفتی‌ هست که تا وزن ۱۸۰ کیلو رو تحمل می‌کنه این ورزش در این اواخر طرفدار‌های بسیاری را به خودش گرفته که روز به روز هم داره بزرگتر میشن، به دلیل فضای کمی‌ که این ورزش می‌خواد و اینکه وسیله‌های انجام حرکت این ورزش به راحتی‌ در یک کیف جا می‌شه و فرد ورزشکار در هر زمان و هر محیطی‌ میتواند حرکت ورزشی خود را انجام دهد.

حرکت اسکوات

ورزش با کش بدن سازی

پارو زدن در حالت خمیده

ورزش با کش بدن سازی

حرکت پرس سینه

ورزش با کش بدن سازی

ضربه قطری با تبر

ورزش با کش بدن سازی

کشش ماهیچه سه سر

ورزش با کش بدن سازی

جهش کردن با کش بدن سازی

ورزش با کش بدن سازی

کشش جانبی عضلات کتف

ورزش با کش بدن سازی

کشش عضله دو سر بازو

ورزش با کش بدن سازی

کشش عضله همسترینگ

ورزش با کش بدن سازی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.