جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی – (۵)

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

جملات زیبای انگلیسی

از مزیت‌های خوب جملات کوتاه انگلیسی این است که به شدت می‌تواند به تقوت زبان شما کمک کند و کلمات و جملات انگلیسی را در ذهن شما ماندگار کند. پس بهتره به همین منظور همیشه از جملات زیبای انگلیسی استفاده کنیم. در این مطلب از مجله بانوان صورتی‌ها من برای شما جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی را آماده کرده‌ام امیدوارم که مورد توجه شما دوستان قرار بگیرد.

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

Good morning keep smiling , one day life will get tired of upsetting you.
صبحت بخیر. به لبخند زدن ادامه بده، یه روزى زندگى از ناراحت کردنت خسته میشه.

♦♦ جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی ♦♦

I don’t quite know
How to say, How I feel
دقیقا نمیدونم چى بگم یا اینکه چه حسى دارم

♦♦ جملات زیبای انگلیسی از بزرگان ♦♦

Hey, you’re sinking and I can’t hold you
Maybe it’s because I’m sinking too

هى، تو دارى غرق میشى و من نمیتونم نگهت دارم
شاید چون خودم هم دارم غرق میشم

♦♦ جملات عاشقانه انگلیسی برای پروفایل ♦♦

Babe if I can’t hold you,
It’s just because I’m sinking too
If a grown up is just a child gone bad

عزیزم اگه نیمتونم نگهت دارم،
فقط به این خاطر هست که خودم هم دارم غرق میشم
اگه یه آدم بالغ، فقط یه بچه هست که به فنا رفته

♦♦ جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی ♦♦

We were together…
I forgot the rest…
با همدیگه بودیم… باقیش رو یادم رفت.

♦♦ جملات زیبای انگلیسی برای پروفایل ♦♦

Good morning
Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a pauper.
صبح بخیر! صبحانه رو مثل پادشاه، ناهار رو مثل یه پرنس و شام رو مثل یه فقیر بخور

 

♦♦ جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی ♦♦

I see ya blowing me a kiss
It doesn’t take a scientist
To understand what’s going on baby
If you see something in my eye
Let’s not over analyze
Don’t go too deep with it baby
میبینمت که از دور برام بوسه میفرستى
حتما نباید دانشمند باشى تا بفهمى داستان چیه عزیزم
اگه یه چیزایى تو چشمام میبینى، خیلى زیادى درگیرش نشو ، عزیزم زیادى روش عمیق نشو

 

♦♦ جملات زیبای انگلیسی با معنی ♦♦

So let it be what it’ll be
بذار هرچى قراره بشه، پیش بیاد

♦♦ جمله های انگلیسی برای پروفایل ♦♦

Here’s what I’ll do
I’ll play loose

ارى که من میکنم اینه، میخوام بى خیال باشم

♦♦ جملات زیبای انگلیسی برای پروفایل ♦♦

 

Vanilla skies
White picket fences in your eyes
A vision of you and me
آسمون وانیلى ، یه زندگى سطح متوسط و با آرامش رو تو چشم هات میبینم، یک تصویر از من و تو

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

جملات زیبای انگلیسی با معنی

How I wish I could surrender my soul;

چقدر دلم میخواست میتونستم روحم رو تسلیم کنم

♦♦ جمله های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی ♦♦

How I wish I’d chosen
darkness from cold.

چقدر دلم میخواست در میان سرما
تاریکى رو انتخاب میکردم

♦♦ جملات کوتاه انگلیسی با ترجمه ♦♦

چقدر دلم میخواست با صداى بلند فریاد میزدم

How I wish I had screamed out loud,

♦♦ پروفایل انگلیسی زیبا ♦♦

اگر جایی را که ایستاده اید، نمی پسندید
عوضش کنید،
شما درخت نیستید…

Not liking where you are standing?
Just move away from it,
you are not a tree!

 

♦♦ جملات زیبای انگلیسی از بزرگان ♦♦

How I wish I could walk
through the doors of my mind;
Hold memory close at hand,
Help me understand the years.
How I wish I could choose between Heaven and Hell.
How I wish I would save my soul.
I’m so cold from fear.
چقدر دلم میخواست میتونستم
از درهاى ذهنم بگذرم و خارج بشم
خاطرات رو در دستم و نزدیکم نگه دارم
اونها بهم کمک میکنن سالها رو درک کنم
کاش میتونستم بین بهشت و جهنم یکى رو انتخاب کنم
از ترس حسابى سرد شدم

♦♦ جملات انگلیسی زیبا ♦♦

sometimes I wish I were a little kid again
skinned knees are easier to fix than broken heart.

بعضى وقتا دلم میخواد دوباره یه بچه کوچک باشم زانوی زخمى راحت تر از قلب شکسته خوب میشه

♦♦ جملات کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی ♦♦

And the bittersweet
Of every new defeat
Is I’m stronger than before
Maybe on my knees
But I still believe
These broken wings will soar
و این حس تلخ و شیرینه هر شکست تازه اى
که مرا قوى تر از گذشته میکند
شاید به زانو افتادم
اما هنوز هم باور دارم
اون بالهاى شکسته ام اوج خواهند گرفت

 

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

In the dust I wrote my name
And from the ruins
hopes were raised
Cause all that’s lost
can be replaced ,In time
نامم را در میان غبار نوشتم
و میدانم که از میان خرابى هاست
که امید برمى خیزد
چرا که هرچه از دست رفت را
میتوان جایگزین کرد در زمان مناسبش

♦♦ جملات کوتاه انگلیسی با ترجمه ♦♦

Loving someone who doesn’t have any feelings for you, is like waiting for a ship at the airport.

دوست داشتن کسى که هیچ حسى بهت نداره، مثل این میمونه که تو
فرودگاه منتظر کشتى باشى

♦♦ جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی ♦♦

Never Cry For The Person
Who Hurts You
Just Smile And Say
Thank You
For Giving Me
A Chance
To Find Someone Better Than You

هرگز واسه کسى که بهت صدمه زده گریه نکن،فقط لبخند بزن و بگو،ممنون که واسه پیدا کردن کسى بهتر از تو بهم یه شانس دادی

♦♦ جملات زیبای انگلیسی از بزرگان ♦♦

The Worst Thing You Can Do
To A Girl Is
To Ignore Her
When She Is Loving You
With All Her Heart

بدترین کارى که نسبت به یه دختر
میتونى بکنى اینکه
پسش بزنى(نادیده بگیریش)
وقتى اون تورو با تمام قلبش
دوست داره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.