جملات انرژی مثبت عاشقانه

جملات انرژی مثبت عاشقانه

عشق زیباست و وقتی زیباتر می‌شود که انرژی مثبت خود را به این رابطه عاشقانه ببخشید. همیشه شاد باشید و شادترین لحظات خود را برای عشقتان صرف کنید. با خواندن جملات انرژی مثبت عاشقانه انرژی مثبت خود را افزایش دهید و این انرژی مثبت را به شریک زندگیات نیز انتقال دهید. با ما همراه باشید و از این جملات عاشقانه انرژی مثبت لذت ببرید.

جملات انرژی مثبت عاشقانه

انرژی مثبت

جمله‌ی اول از جملات انرژی مثبت عاشقانه:

“دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند”

جمله‌ی دوم انرژی مثبت:

“عشق یگانه منبع نیرو و قدرت شماست”

جمله‌ی سوم انرژی مثبت:

“راز اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش”

جمله‌ی چهارم از جملات عاشقانه انرژی مثبت:

“فقط کارهای جسورانه به حساب می آیند”

جمله‌ی پنجم انرژی مثبت:

“پرهیزگار باش که هرگز هیچ پرهیزگاری از درستی نمی میرد”

جمله‌ی ششم از جملات انرژی مثبت :

“خودت را بشناس اما به آن مبال”

جمله‌ی هفتم برای انرژی مثبت:

“انسان ها مانند خطوط انگشتان هیچ کدام به هم شبیه نیستند”

جمله‌ی هشتم از جملات عاشقانه انرژی مثبت:

“تکبر زائیده قدرت مادی است و تواضع زاییده ضعف معنوی”

جمله‌ی نهم انرژی مثبت:

“محبت نیرومندترین جادوها است”

جمله‌ی دهم از جملات انرژی مثبت عاشقانه:

“آدمهای ماندگار به چیزی جز آرمان نمی اندیشند”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.