جملات انرژی مثبت صبح

جملات انرژی مثبت صبح

جملات انرژی مثبت صبح :

زندگی کوتاه است و لذت بردن از زندگی یا خراب کردن زندگی در دست ماست. جملات کوتاه مثبت بخوانید و زندگی را شادتر و زیباتر ببینید بسازید و زندگی را مجبور به سازش با خودتان کنید. صبح خود را با جملات انرژی مثبت صبح شروع کنید و از زندگی لذت ببرید.

جملات انرژی مثبت صبح

جملات انرژی مثبت صبح

جمله‌ی اول انرژی مثبت برای صبح :

“خوشبختی یه حسیه که می‌شه تولیدش کرد”

جمله‌ی دوم از جملات انرژی مثبت:

“بهتر است دوباره سئوال کنی، تا اینکه یکبار راه را اشتباه بروی”

جمله‌ی سوم جملات انرژی مثبت:

“آنقدر شکست خوردن را تجربه کنید تا راه شکست دادن را بیاموزید”

جمله‌ی چهارم از جملات مثبت:

“اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید”

 جمله‌ی پنجم از جملات انرژی مثبت صبح :

“خداوند به هر پرنده‌ای دانه‌ای می‌دهد، ولی آن را داخل لانه‌اش نمی‌اندازد”

جمله‌ی ششم از جملات انرژی‌زا برای صبح :

“درباره درخت، بر اساس میوه‌اش قضاوت کنید، نه بر اساس برگ‌هایش”

جمله‌ی هفتم از جملات کوتاه انرژی مثبت:

“تقدیر تقویم افراد عادی و تغییر تدبیر افراد عالی است”

جمله‌ی هشتم از جملات مثبتو انرژی زا صبح :

“در بن بست هم راه آسمان باز است ، پرواز را بیاموز”

جمله‌ی نهم انرژی مثبت برای صبح :

“آدم‌ها فقط در یک چیز مشترک‌اند ، متفاوت بودن”

جمله‌ی دهم از جملات انرژی مثبت صبح :

“موفق‌ترین افراد لزوما بهترین چیزها را ندارند”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.