انرژی مثبت: ۱۰ جمله زیبا

جملات انرژی مثبت

جملات انرژی مثبت:

ده جمله انرژی مثبت

جمله اول:

“یادمان باشد خدا به دست‌های پاک می‌نگرد نه به دست‌های پر”

حذف جملات منفی

جمله دوم:

“پیش‌داوری‌های متعصبانه، قفل‎هایی هستند که به در عقل و خرد آویخته شده‌اند”

انرژی مثبت

جمله سوم:

“بلندای موفقیت تو به اندازه‌ی عمق اعتقادات توست”

انرژی مثبت

جمله چهارم:

“اگر می‌توانی گره طنابی را باز کنی، آن را قیچی نکن”

جملات مثبت در زندگی

جمله پنجم:

“به میزان بهایی که برای دیگران قائل می‌شوی باید از آن‌ها انتظار داشته باشی نه بیشتر”

انرژی مثبت

جملات انرژی مثبت

جمله ششم جملات انرژی مثبت :

“دروغ انفجاری است در اعتماد به نفس تو”

انرژی مثبت

جمله هفتم:

“افکار بزرگ هدف دارند افکار کوچک آرزو”

انرژی مثبت در زندگی

جمله هشتم:

“گاهی اوقات به دست نیاوردن آنچه می‌خواهی نوعی شانس و اقبال است ”

جملات انرژی مثبت

جمله نهم:

“جهان هرکس به اندازه وسعت فکر اوست”

انرژی مثبت

جمله دهم:

“او که برای ثروتمند شدن تعجیل می‌کند پاک‌دامن نخواهد ماند”

انرژی مثبت

2 دیدگاه برای “انرژی مثبت: ۱۰ جمله زیبا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.