جملات انرژی دهنده زندگی – انرژی مثبت برای جذب خوشبختی

جملات انرژی دهنده زندگی

خواندن جملات انرژی مثبت در طول روز به انسان انرژی متفاوتی می‌دهد که انسان باعث می‌شود انسان مثبت فکر کند و خوشبختی و شاد بودن را به خود تزریق کند. برای اینکه بتوانید انرژی مثبت خود را تقویت کنید حتما جملات انرژی دهنده زندگی را بخوانید و دز زندگی از ایت جملات استفاده کنید.

جملات انرژی دهنده زندگی

جملات انرژی دهنده زندگی

جمله‌ی اول جملات انرژی دهنده زندگی :

“روزهای سخت دوام نمی‌آورند اما انسان‌های سخت چرا”

جمله‌ی دوم انرژی‌زا:

“اگر می‌خواهی محال‌ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد باور محال بودنش را عوض کنی”

جمله‌ی سوم جملات انرژی مثبت:

“هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند”

جمله‌ی چهارم جملات انرژی دهنده زندگی:

“زمین خوردن مهم نیست دوباره برخاستن مهم است”

جمله‌ی پنجم از جملات انرژی مثبت:

“اگر خودت نخواهی، هیچ کس نمی‌تواند باعث شود احساس حقارت کنی”

جمله‌ی ششم انرژی مثبت:

“هیچ گاه یک روز خوب را با فکر کردن به یک دیروز بد خراب نکنید، رهایش کنید”

جمله‌ی هفتم از جملات انرژی‌زا:

“اندکی تأمل … با هر ظرفی به طرف دریا بروی به اندازه همان ظرف آب با خود می‌آوری…”

جمله‌ی هشتم از جملات انرژی دهنده زندگی :

“نگران بازی های دوران کودکی ات نباش … سالها بعد آنها را با فرزندانت تکرار خواهی کرد…”

جمله‌ی نهماز جملات انرژی مثبت:

“هدفمندترین کلمه «موفقیت» است، پس پیش به سوی آن…”

جمله‌ی دهم از جملات انرژی دهنده زندگی :

” همیشه آغاز راه دشوار است.عقاب در آغاز پرواز، پر می‌ریزد اما در اوج ، حتی از بال زدن هم بی‌نیاز است “

1 دیدگاه برای “جملات انرژی دهنده زندگی – انرژی مثبت برای جذب خوشبختی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.