تکست‌های عاشقانه سری اول

تکست‌های عاشقانه سری اول

تکست‌های عاشقانه جدید :

 

گاهی هیچ چیزی
برای از دست دادن ندارم
لم میدهم و به بدبختیهایم
لبخند میزنم
مردم فکر میکنند
هیچ مشکلی ندارم
اما زندگی بدون مشکل
فقط خواب است
آدم نمی تواند
همیشه بخوابد!

.
.
.
.
گاهی هیچ چیزی
برای از دست دادن ندارم
لم میدهم و به بدبختیهایم
لبخند میزنم
مردم فکر میکنند
هیچ مشکلی ندارم
اما زندگی بدون مشکل
فقط خواب است
آدم نمی تواند
همیشه بخوابد!

.
..
.

ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ” ﺩﻭﺳﺘـــــــــــــﺸﺎﻥ” ﺩﺍﺭﻡ

” ﻏﻤﮕﯿـــــــــــــــــﻨﻢ” ﻣﯿﮑﻨﺪ…

ﮔﺎﻫﯽ “ﺩﻟــــــــــــــــــﻢ” ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ،

ﮔﻮﺷﻪ “ﻟﺒـــــــــــــــــﺸﺎﻥ” ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻡ ﺗﺎ

ﺷﺎﯾﺪ” ﺧﻨـــــــــــــــﺪﻩ” ﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﺑﯿﺎﯾﺪ …

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯ” ﺩﺳﺘـــــــــــــــﻢ” ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ،

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻭﺭﻡ ﺑﻪ ” ﺩﻧـــــــــــــــــــﯿﺎ” ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ،

ﻋﺠﯿﺐ ” ﺗـــــــــــــــــﻠﺦ” ﺍﺳﺖ..

.
.
.
.

تو زندگیت هیچ وقت

نذار هر کسی از را رسید

باساز دلت

تمرین نوازندگی کنه…

.
.
.
.

ﻗﻠﻤﯽ ﺍﺯ ﻗﻠﻤﺪﺍﻥ ﻗﺎﺿﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺟﻨﺎﺏ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻠﻨﮓ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ!
ﻗﺎﺿﯽ  ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ:
ﻣﺮﺩﮎ ﺍﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﻠﻨﮓ.
ﺗﻮ ﻫﻨﻮﺯ  ﮐﻠﻨﮓ ﻭ ﻗﻠﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺑﺎﺯ ﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ؟!
ﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ:
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻣﺮﺍ
ﺑﺎ ﺁﻥ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩﯼ…

تکست‌های عاشقانه سری اول

تکست‌های عاشقانه

 

تو می‌گذری
زمان می‌گذرد
چه کنم
با دلی که از تو
توان گذشتنش
نیست !

سهراب_سپهری

.
.
.
.

من عاشق هنر بودم
دیروز به جبر پدرومادرم مهندس شدم
امروز به جبر چشم هایت شاعر

همیشه میگفت: جبر یک روز به کارت می آید
روح معلم ریاضی ام شاد….

.
.
.
.

دُنیا
وَفا
نَدارد

ای نورِ هَر دو دیده …..
.
.
.
.

سالها گذشت و
هی گفتیم فردا روز دیگریست
روزها یمان گذشت و
هیچ کس، هیچ کس را نفهمید

امیر_وجود

.
.
.
.

تکست‌های عاشقانه

تو به سمت دریا می روی
و من
با یک کاسه آب
پشت سر تو
اندک قطره های امیدم را
روی زمین می پاشم…

علیرضا_اسفندیاری

.
..
.

ظاهـر آراسٖته ام در هـوسِ وصـل ولی

من پریشان تر از آنم که تو می پنداری

فاضل_نظری

.
.
.
.

ﺩﺳﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺭﺍ . . .

ﺑـــــــﺎﯾـــــــﺪ ﻗﻄــــــﻊ ﮐـــــــــﺮﺩ . .

ﺍﻭ ﺩﺯﺩ ” ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــﺎﯼ ” ﻣـــﻦ ﺍﺳـــــﺖ

.
.
.
.

هفت شهر عشق:

عشق یعنی جان بجانان باختن
عشق یعنی سر بزیر انداختن
عشق یعنی آتشی را بر فروز
هستی خود را در این عالم بسوز
عشق یعنی هفت وادی هفت تنگ
عشق یعنی بی هراس از نام و ننگ
وادی اول طلب باشد پسر
معرفت باشد دوم در گهر
وادی سوم همان عشق جگر
آنکه آتش میزند بر خشک و تر
وادی چهارم بود توحید و بس
وادی پنجم،غنا از حرص و نفس
وادی ششم بود حیرت دلا
بعد حیرت آیدت فقر و فنا.

صمد_نورالهى

.
.
.
.

دنیا به شایستگی هایت پاسخ میدهد
نه به آرزوهایت،

پس شایسته ی آرزوهایت باش…!

به هر کس”نیکی” کنی او را “ساخته ای”
و به هر کس”بدی” کنی به او “باخته ای”

پس بیا بسازیم و نبازیم !

.
.
.
.

همیشه براى عاشق شدن
به دنبال باران و بهار و بابونه نباش
گاهى
در انتهاى خارهاى یک کاکتوس
به غنچه اى مى رسى
که ماه را بر لبانت مى نشاند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.