تعبیر خواب کفش

دیدن کفش در خواب چه تعبیری دارد؟

صورتی‌ها: در ادامه سری مطالب تعبیر خواب، در این مطلب قصد داریم تعبیر خواب کفش را برای شما بازگو کنیم. آیا تا به حال در خواب خود کفش، گم شدن کفش و یا هدیه گرفتن کفش دیده‌اید؟ می‌دانید تمامی این خواب‌ها تعبیر دارد و افراد بزرگ و مشهوری آن‌ها را تعبیر کرده‌اند؟ با ما همراه باشید تا تعبیر خواب کفش را از زبان افردی مانند محمد بین سیرین، اما جعفر صادق، یوسف نبی و … بخوانید. البته لازم به ذکر است که هر خوابی که شما می‌بینید دارای تعبیر نیست.

تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش محمدبن سیرین

دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود. اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود. اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید

حضرت امام جعفر صادق فرماید

دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود.
اول: زن.
دوم: خادم.
سوم: کنیزک.
چهارم: قوت و نیرومندی.
پنجم: معیشت.
ششم: مال.
هفتم: سفر(مسافرت).
دیدن کفش درخواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

تعبیر خواب کفش یوسف نبی علیه السلام

دیدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگر در آورد زن طلاق دهد

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب کفش می‌گوید

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب کفش می‌گوید

۱ـ اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید ، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت .
۲ـ اگر خواب ببینید به کفش‌هایتان واکس سیاه زده اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمیی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد .
۳ـ خریدن کفش‌های نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد. اگر خواب ببینید کفش‌های نو ، پای شما را می‌زنند ، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد.
۴ـ اگر در خواب متوجه شوید بند کفش‌های خود را نبسته اید ، نشانه آن است که با دیگران به مشاجره و دعوا خواهید پرداخت.
۵ـ گم کردن کفش در خواب، نشانه طلاق و جدایی از همسر است .
۶ـ اگر خواب ببینید شب هنگام کسی کفش‌های شما را ربوده است، نشانه آن است که در کاری ضرر خواهید کرد، ولی در کار دیگر منفعت خواهید برد.
۷ـ اگر دختری خواب ببیند کسی از کفش‌های او تعریف می‌کند ، نشانه آن است که باید بیشتر مراقب افرادی باشد که تازه با آن‌ها آشنا شده است.

فیسبوک توییتر گوگل + تلگرام کلوب

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 4
دوست نداشتم: 3
 
مطالب جالب و مرتبط

7 دیدگاه در “دیدن کفش در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر عصبانی شدن و مردن رو هم بگین لطفا 🙂

چه جالب،لطفاتعبیرپروازکردن هم بگین

چه جالب،لطفاتعبیرپروازکردن هم بگین

لطفا تعبیر پوشیدن لباس سیاهدر خواب رو بگید.(درخوابم برای اینکه از چند مومیایی فرار کنم درحال پوشیدن لباس سیاه بودم)

لطفا تعبیر خواب شخصیت های کارتونی هم بگید

تعبیر خواب قطع شدن انگشت قهرمان مرد کارتون موردعلاقه هم بگید
من یه بار همچین خوابی دیدم چند شبه از استرس ۵ بیدار میشم
درججججج

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *