تعبیر خواب مورچه

تعبیر خواب مورچه

دیدن مورچه در خواب در بین افراد مختلف بسیار مرسوم می‌باشد. آیا می‌دانستید دیدن موچه در خواب تعبیر خاص خود را دارد و بسیاری از بزرگان دیدن آن را در خواب تعبیر کرده‌اند. اگر شما نیز در خواب خود مورچه دیده‌اید حتما این مطلب از مجله صورتی‌ها را مطالعه کنید چون در این مطلب برای شما کاربران عزیز تعبیر خواب مورچه را تهیه کرده‌ایم. تعبیر خواب مورچه به گفته افراد مختلفی مانند منوچهر مطیعی تهرانی، لوک اوتنهاو، و آنلی بیتون. امیدواریم که تعبیر خواب خود را در این مطلب پیدا کنید.

صورتی‌ها: پیش از این نیز گفته بودیم که هر خوابی تعبیر ندارد و نمی‌تواند تمامی خواب‌ها را تعبیر کرد.

تعبیر خواب مورچه

تعبیر خواب مورچه

تعبیر خواب موچه منوچهر مطیعی تهرانی

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیری در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن‌ها هم در خواب خوب نیست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

لوک اویتنهاو در مورد تعبیر خواب مورچه می‌گوید

لوک اویتنهاو در مورد تعبیر خواب مورچه می‌گوید

مورچه : کار سود آور
خراب کردن لانه مورچه : نابود کردن خوشبختی بدست خود
مورچه‌ای شما را گاز بگیرد : ناراحتی

آنلی بیتون می‌گوید

تعبیر خواب مورچه

دیدن مورچه در خواب، نشانه آن است که باید در طی روز بعد، به انتظار آزار و اذیت‌های جزئی باشد. مثل هجوم اضطراب‌های کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی .

امیدواریم که این مطلب نیز برای شما مفید بوده باشد. لطفا نظرات خودتان را برای ما کمنت کنید.