تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب عروسی

صورتی‌ها: در ادامه سری مطالب تعبیر خواب‌های مختلف در این مطلب برای شما تعبیر خواب عروسی را آماده کرده‌ایم. هر خوابی برای خود تعبیر خواصی دارد که شما می‌توانید با استفاده از تعبیر خواب‌های مختلف این تعابیر را دانسته و متوجه منظور خواب خود شوید. تعبیر خواب عروسی در دیدگاه افراد مختلف را در این مطلب برای شما تهیه دیده‌ایم تا اگر شما نیز خواب عروسی دیده‌اید بتوانید خواب خود را تعبیر کنید.

تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب عروسی از منوچهر مطیعی تهرانی

اگر درخواب بیند که عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند که عروس به خانه آورد و با وی بخفت، دلیل بزرگی بود

ابراهیم کرمانی گوید

اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.

جابرمغربی گوید

اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می‌بردند، دلیل است که آخر او باشد.

تعبیر خواب عروسی از منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته‌اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می‌گیرد و بیشتر ایجاد تردید می‌کند. اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می‌شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته‌اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

تعبیر خواب عروسی از نظر آنلی بیتون

تعبیر خواب عروسی از نظر آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده‌اید، علامت آن است که به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت، و نومیدی و تلخی‌های زندگی از شما فاصله خواهند گرفت.
۲ـ اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند ، علامت آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت.
۳ـ اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می کند، علامت آن است که مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می‌آورد و به آرزوها و خواسته‌های خود دست می‌یابد .
۴ـ اگر دختری خواب ببیند، خانواده‌اش با ازدواج او مخالفت می‌کنند، علامت آن است که اقوام و اطرافیان از پیمان ازدواج او رنج خواهند برد.
۵ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می‌کند، علامت آن است که نامزد او صادقانه به قول‌های خود عمل خواهد کرد.
۶ـ اگر کسی خواب ببیند با دیگری پیمان ازدواج می‌بندد، نشانه غم‌انگیزی است زیرا تنها یک معجزه می‌تواند او را از مرگ نجات بدهد.
۷ـ اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود کسی را با لباس عزا می‌بیند، علامت آن است که زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود .

تعبیر خواب عروسی به گغته افراد مختلف را مطالعه کردید. درستی تعبیر خواب خواب از نظر قرآن و خدا نیز بیان شده است پس بهتر است خواب‌های خودتان را جدی بگیرید.

7 دیدگاه برای “تعبیر خواب عروسی

 1. _____ گفته:

  خدا حافظ عزیزان چیزی به عمرم نمانده
  ای کاش تعبیر خوابم رو نمی دونستم و اینقدر غصه نمی خوردم
  من هنوز بچه ام خدا

  • تیم صورتی‌ها گفته:

   در پاسخ به _____ : دوست عزیز هر خوابی لزوما تعبیر نداره و بعضی از خواب‌ها ناشی از پرخوری و با فکرهای قبل از خواب می‌باشد.

 2. *** گفته:

  1 سوال داشتم ایا اگه شخصی در خواب عروسی یکی از فامیل های را ببیند خودش بلا به سرش میاد یا اون شخصی که عروس بوده

 3. ستایش..الف گفته:

  هر ساعت از شب ک خواب میبینیم تعبیر جداگانه داره مثلا ساعت یک شب با دو شب فرق میکنه..هر چی ک تو سرنوشت ما باشه همون رقم میخوره پس ربطی ب خواب نداره..لزومی نداره الکی نگران باشید *-*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.