div class="yn-bnr" id="ynpos-2473">
تعبیر خواب زن

تعبیر خواب زن

صورتی‌ها: شاید برای شما نیز پیش آمده باید که در خوب خود زنی را دیده باشید آن هم به صورت‌های مختلف مانند درحال مرگ، چادری و باردار و یا … . تمامی این خواب‌ها تعابیری دارد که افراد مختلفی مانند محمدبن سیرین، حضرت امام جعفر صادق، لوک اویتنهاو آن‌ها را تعبیر کرده‌اند. همراه ما باشید تا تعبیر خواب زن را به گفته این بزرگان بخوانید.

تعبیر خواب زن

تعبیر خواب زن

محمدبن سیرین در مورد تعبیر خواب زن می‌گوید:

زن جوان درخواب، شادی و مقصودی مرد باشد و زن پیر، دنیا باشد و شغل این جهان و نیز دیدن زنان بر قدر و نیکوئی و جمال و فربهی و لاغری و زشتی بود. بهترین زنان را که در خواب بیند، زنانی باشد که معروف نباشند و زن خوب فربه، فراخی نعمت باشد زن زشت لاغر قحطی و تنگی بود و زن شادمان آراسته، مرادهای این جهانی بود و پیرزن ترش روی چرکین، بدحال و بد مرادی باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر خواب زن

دیدن زن درخواب بر شش وجه است.
اول: شادی و مقصود.
دوم: دنیا.
سوم: شغل این جهان.
چهارم: فراخی وفراوانی نعمت.
پنجم: قحطی و تنگدستی.
ششم: توانگری و ثروتمندی.

تعبیر خواب زن از نظر لوک اویتنهاو :

زن : شانس در عشق
دیدن یک زن : ناتوانی
دیدن چندین زن : افترا
زن مو بور : اتفاقی خوشایند
زن مو قهوه ای : بیماری
زن مو قرمز : نامعقولات
زن ضعیف : خبرهای دلگرم کننده
زن عریان : عزاداری در خانواده
شنیدن صدای یک زن : عزم سفر کردن
بوسیدن یک زن : استفاده مادی
زن باردار: شادمانی
پیر زن : دعوا
زن چادری : مرگ

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب زن چنین می‌گوید:

تعبیر خواب زن

۱ـ دیدن زنان در خواب ، نشانه روبرو شدن با دسیسه و نیرنگ است .
۲ـ اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می کنید ، علامت آن است که در زندگی مغلوب و ناکام باقی خواهید ماند .
۳ـ دیدن زنی چشم آبی با موهایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد ، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست می دهید .
۴ـ دیدن زنی که چشمهای قهوه ای دارد ، علامت آن است که خود را گرفتار معامله ای خطرناک خواهید ساخت
۵ـ دیدن زنی موخرمایی در خواب ، نشانه آن است که در زندگی سردرگم و پریشان خواهید شد .
۶ـ دیدن زنی با موهای بلوند در خواب ، نشانه آن است که تمام امور زندگی با سعادت و شادمانی سپری خواهد شد .

فیسبوک توییتر گوگل + تلگرام کلوب

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 5
دوست نداشتم: 5
 
مطالب جالب و مرتبط

3 دیدگاه در “تعبیر خواب زن

من خواب دیدم که عشقم بهم خیانت کرده میشه تعبیرشو بگین لطفا از دیروز حالم خیلی گرفته

من همیشه وقتی خواب می بینم برعکس ان چیزی که خواب دیدم اتفاق میفته
احتمال داره مال شما هم برعکس اتفاق بیفتد
و شاید پر خوری کردی گلم

خیلی ببخشید ولی آقای لوک اویتنها از کجا زنای چادری رو دیده؟که تعبیر میکنه؟؟؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *