اگر در خواب خود دندان دیده‌اید بخوانید

تعبیر خواب دندان

در ادامه مطالب تعبیر خواب مجله بانوان صورتی‌ها، در این مطلب قصد داریم تعبیر خواب دندان را برای شما بیان کنیم. تعبیر خواب دندان را به گفته افراد مختلفی مانند حضرت دانیال، حضرت امام جعفر صادق، یوسف نبی علیه السلام  و محمدبن سیرین در ادامه مطالعه خواهید کرد امیدواریم که اگر شما نیز خواب دندان را دیده باشید در این مطلب به تعبیر آن برسید.

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان

صورتی‌ها: تعبیر خواب از گذشته‌ها و قدیمی‌ها به ما ارث رسیده و در تاریخ و حتی قرآن نیز بیه آن اشاره شده است. البته این را نیز متذکر شویم که هر خوابی تعبیر ندارد. در ادامه با ما همراه باشید و تعبیر خواب دندان را مطالعه کنید.

 

تعبیر خواب دندان به گفته حضرت دانیال گوید

دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندان‌های بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندان‌هایی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندان‌هایی که بر جنبِ دندان‌های دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندان‌های دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندان‌های پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد و بعضی از معبران گویند: دندان‌های پیشین و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند دندان پیشین او می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود.

حضرت امام جعفر صادق در مورد تعبیر خواب دندان می‌فرماید

تعبیر خواب دندان

دیدن دندان‌ها در خواب بر شش وجه است.
اول: اهل بیت خانواده و بستگان.
دوم: مال.
سوم: منفعت.
چهارم: غم و اندوه.
پنجم: مصرف (گزند و زیان).
ششم: مفارقت وجدائی از خویشان.

یوسف نبی علیه السلام گوید

دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا گردد
دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد

تعبیر خواب دندان محمدبن سیرین

تعبیر خواب دندان محمدبن سیرین

اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد. اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد. اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر بیند دندان‌های پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر بیند جمله دندان‌هایش بر دندان‌های دیگر، چون تاویل دندان‌های پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد. اگر بیند دندان‌های او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.

5 دیدگاه برای “اگر در خواب خود دندان دیده‌اید بخوانید

 1. sana گفته:

  ببخشید اگه خواب ببینیم که دندان های بالا اون آخرا سمت چپ یکم خراب شده تعبیرش چیه ؟؟؟شنیدم که تعبیرش مرگ یکی از اقوام دور مادریه !!! درسته ؟؟؟؟

 2. مظفری گفته:

  من خواب دیدم دندون جلویی بالاییم رو زبون زدم یهو افتاد، گرفتم تو دستم سالم بود جاش خیلی کم خون اومد، بعدتو آیینه دیدم جاش یه دندون دیگه یذره نیش کشیده که به اطرافیانم گفتم این میخواسته دربیا باعث شده دندونم بیوفته، جالب اینکه دندون بغلی اون که افتاده هم قبلا افتاده بود بعد جاش دراومده بود بزرگ نشده بود اندازه همین دندون جدیده بود

 3. مریم گفته:

  سلام خواب دیدم دندون جلو پایی لق شد بعد افتاد تو دستم تو رو خدا تعبیر کنید

 4. ساجده گفته:

  من خواب دیدم تمام دندونام داره میریزه توی دهانم
  و من با اب دهانم تف میکنم بیرون که همراه اب دهانم تعدادی دندون هم هست و بعد به دندونای دیگه دست میزنم و میبینم اونا هم لقه و بعد میکنمشون

 5. Ahmadreza گفته:

  سلام،
  من دندون جلو فک بالا سمت چپ ی خورده پوسیدگی داره ،دیشب خواب دیدم نخ گذاشتم کنارش و کشیدم یهو دیدم نصفش شکست و کلا نا پدید شد ،میشه بدونم تعبیرش چیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.